przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Publikacja danych MPZP dla MPU w Bydgoszczy

Na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy zrealizowaliśmy projekt publikacji webowej danych dotyczących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszczy oraz referencyjnych warstw przestrzennych.

Prace obejmowały:

 • opracowanie struktury bazy danych z wykorzystaniem technologii Oracle Spatial/Locator 
 • integrację danych referencyjnych w oparciu o bazę Oracle z rozszerzeniem SDO 
 • wykonanie centralnego rejestru planów MPZP z wykorzystaniem bazy Oracle SDO 
 • publikację danych w Intranecie Pracowni 
 • wykonanie, instalacja i uruchomienie webowego portalu publikującego dane przestrzenne

W publikatorze webowym udostępniono następujące warstwy tematyczne:

 • MPZP 
  • obszary obowiązywania 
  • przeznaczenia terenu 
  • elementy treści MPZP 
   • obszary 
   • linie 
   • punkty 
  • załączniki 
   • uchwała 
   • opracowania mapowe
 • podkłady rastrowe 
  • ortofotomapa 
  • skany MPZP
 • dane ewidencyjne: 
  • obręby, działki, typy własności
  • budynki 
  • osie i nazwy ulic 
  • punkty adresowe z numerami
 • sekcje urbanistyczne, rejony statystyczne 
 • panoramy 360 z obszaru miasta Bydgoszczy (20 tys. zdjęć)

W ramach rozwiązania możliwe jest wykorzystanie zewnętrznych warstw danych przestrzennych pobieranych z serwisów WMS.

Dodatkowo udostępniono serwis WMS, który może udostępniać publikowane warstwy innym wydziałom oraz kontrahentom zewnętrznym.