przestrzenny wymiar informacji

GISforum

Podsumowanie Akademii GISforum 2016

Praktyczne warsztaty GIS 3D

Podczas warsztatów zaprezentowano narzędzia Bentley Systems z zakresu technologii geoprzestrzennych 3D. W Akademii udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw sieciowych i przemysłu, a także reprezentanci jednostek samorządowych oraz biur projektowych. Partnerami warsztatów były firmy Bentley, IWing i Lenovo. Akademia jest elementem inicjatywy GISforum, której pomysłodawcą i organizatorem jest firma SHH.

Akademia GISforum odbyła się w dniach 16-18 marca 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Program obejmował praktyczną prezentację produktów Bentley, m.in. MicroStation Connect Edition , Bentley Map, ContextCapture,  MineCycle Survey oraz technologii BIM. Uczestnicy mieli okazję poznać sposoby wykorzystania danych do tworzenia modeli 3D, a także zobaczyć prostych modeli analitycznych 3Dcity. W programie omówiono również standaryzację map mechanizmami XFM oraz zarządzanie zasobami mapowymi dotyczącymi infrastruktury technicznej. Pokazano także sposób przetwarzania map 2D do modeli 3D na przykładach z górnictwa, geologii i hydrogeologii. Uczestnicy mieli możliwość pracy z narzędziami do analiz przestrzennych Bentley oraz funkcjami pozwalającymi przetwarzać dane przestrzenne. W programie omówione zostały również nowoczesne rozwiązania sprzętowe firmy Lenovo. Wiele ciekawych dyskusji dotyczących rozwiązania konkretnych zagadnień praktycznych toczyło się w kuluarach warsztatów, gdzie przeprowadzono także kilka dedykowanych prezentacji.

Ciekawostką warsztatów była sesja terenowa z wykorzystaniem profesjonalnego drona (UAV), którym została wykonana rejestracja zdjęciowa zabytkowego kompleksu Podklasztorze w Sulejowie. Na bazie zgromadzonych zdjęć opracowany został model 3D. Dostawcą profesjonalnego drona była firma IWing.

Fot. 1: Dron startuje do rejestracji zdjęć


Fot. 2-4: Gotowy model 3D obiektu

Warsztaty były prowadzone przez praktyków i ekspertów z firm SHH oraz Bentley Systems, którzy na co dzień współpracują z wieloma przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie rozwiązań dotyczących informacji przestrzennej.

Organizatorzy dziękują partnerom konferencji oraz uczestnikom za udział i zapraszają na kolejne wydarzenia dedykowane rozwiązaniom GIS.

 

Galeria

Organizator seminarium

Partnerzy

 

 

 

Patroni medialni