przestrzenny wymiar informacji

Aktualności

SHH partnerem VI Polskiego Kongresu ITS

2018-02-15

W dniach 13-14 maja  w Warszawie odbył się VI Polski Kongres ITS. Wydarznie było organizowane przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Trasportowe ITS Polska. Firma SHH była srebrnym sponsorem kongresu.

Podczas wydarzenia w panelu Architektura i struktury danych zaprezentowaliśmy nasze podejście oraz praktyczne przykłady wdrożeń hurtowni danych geoinformacyjnych.

W kongresie wzięło udział ponad 300 osób - reprezentantów z firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski i Europy. 

Organizatorzy VI Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie systemów zarządzania ruchem na drogach miejskich oraz poza miejskich, zarządzania transportem publicznym, systemów zarządzania ruchem kolejowym, detekcji ruchu, nadzoru nad ruchem drogowym (prędkość, masa pojazdów itp.), systemów parkingowych, technologii mobilnych w transporcie, systemów informowania podróżnych, poboru opłat w transporcie publicznym, interoperacyjności, intermodalności i standaryzacji, aspektom prawnym, ekonomicznym i finansowym. Każdą grupę tematyczną kończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 32 prezentacje, które podzielono na następujące bloki tematyczne:

  • Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 1
  • Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach cz. 2
  • Systemy zarządzania ruchem kolejowym
  • Systemy zarządzania ruchem na drogach poza miejskich
  • Architektura i struktury danych
  • Prawo i technologia

 

Więcej informacji na stronie kongresu