przestrzenny wymiar informacji

Aktualności

VI Spotkanie Użytkowników GIS 2010

2018-02-15

SHH Sp. z o.o. wraz z partnerami biznesowymi już po raz szósty zorganizowało konferencję „Spotkanie Użytkowników GIS”, która odbyła się w tym roku w Szczyrku w dniach 7-8 października w Hotelu Skalite.

Tegoroczna konferencja adresowana była do następujących odbiorców korzystających z technologii GIS:

  • infrastruktura transportu (koleje, drogi, szyny, lotniska),
  • branże sieciowe (energetyka, ciepłownictwo, gaz, wodociągi, telekomunikacja),
  • administracja rządowa i samorządowa (urzędy wszystkich szczebli),
  • zakłady przemysłowe (kopalnie, huty, elektrownie, rafinerie itp),
  • biura projektowe (geodezja, urbanistyka, drogownictwo, kolejnictwo),
  • odbiorcy produktów geomarketingowych (banki, ubezpieczyciele, zarządcy infrastruktury.


Przedstawiciele branż mieli okazję wziąć udział w sesjach problemowych prowadzonych przez organizatorów Spotkania oraz partnerów i klientów SHH, prezentujących swoje projekty.

Spotkanie Użytkowników GIS to forum wymiany wiedzy i doświadczeń na temat technologii i projektów GIS.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz cenne uwagi, sponsorom i patronom za pomoc w zorganizowaniu konferencji.