przestrzenny wymiar informacji

Branże

BI AiRgeo

Firmy dystrybucyjne korzystają w ramach prowadzonej działalności z szeregu różnorodnych systemów informatycznych gromadzących różnorodne dane, niezbędne do efektywnej i prawidłowej działalności przedsiębiorstwa. Elementem każdego z takich systemów jest często mniej lub bardziej rozbudowany moduł analiz i raportowania, umożliwiający przygotowywanie szeregu zestawień. Jednakże organiczonych do danych gromadzonych w konkretnym systemie. Z uwagi na coraz powszechniejszą potrzebę dokonywania wielowymiarowych analiz, bazujących na danych pochodzących z wielu źródeł i systemów, narzędzia analityczne czy raportowe wbudowane w poszczególne rozwiązania informatycznie są często niewystarczające. Dlatego warto wtedy sięgnąć po dedykowane i specjalizowane narzędzia.

BI AiRgeo to kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia jak największej grupie użytkowników wglądu w wyniki analiz biznesowych oraz dostępu do aktualnych oraz kluczowych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. System to zintegrowany pakiet, którego składniki korzystają z wielu wspólnych mechanizmów (m.in. architektury usługowej, analitycznej i obliczeniowej, dostępu do danych, usług zarządzania metadanymi, semantycznego modelu biznesowego, modelu zabezpieczeń, preferencji użytkowników, narzędzi administracyjnych).


Wspierane procesy

 • Zintegrowane zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią przedsiębiorstwa
 • Zaawansowane tworzenie i publikowanie raportów
 • Przestrzenna interpretacja danych statystycznych i analitycznych
 • Kontrolowanie inwestycji
 • Prowadzenie statystyk
 • Analizy przestrzenne
 • Obsługa obiektów przestrzennych (format Spatial)


Korzyści

 • Efektywne wspomaganie podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych
 • Inteligentne korzystanie z wielu źródeł informacji w przedsiębiorstwie
 • Możliwość przeprowadzania wielowymiarowych analiz przez Internet/intranet
 • Jednolity widok informacji w przedsiębiorstwie
 • Efektywne współdzielenie wiedzy między użytkownikami
 • Łatwa rozszerzalność zakresu zastosowań
 • Centralizacja zarządzania informacjami o znaczeniu strategicznym
 • Spójne i wielowymiarowe źródło danych
 • Podniesienie jakości wykorzystania informacji gromadzonych w systemach transakcyjnych dzięki integracji danych z różnych systemów i baz danych
 • Ograniczenie czasu i zasobów potrzebnych do tworzenia raportów i analiz
 • Uzyskanie spójnego obrazu rzeczywistości
 • Porównywalność danych w czasie
 • Klarowna prezentacja stanu spraw
 • Szybkie reagowanie na dynamiczne zmiany

 

Galeria