przestrzenny wymiar informacji

Branże

BI AiRgeo

BI AiRgeo to kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia jak największej grupie użytkowników wglądu w wyniki analiz oraz dostęp do aktualnych oraz kluczowych zintegrowanych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. BI AiRgeo to zintegrowany pakiet, którego składniki korzystają z wielu wspólnych mechanizmów, m.in.: architektury usługowej, analitycznej i obliczeniowej, dostępu do danych, usług zarządzania metadanymi, semantycznego modelu biznesowego, modelu zabezpieczeń, preferencji użytkowników, narzędzi administracyjnych.

 

Wspierane procesy

 • Kontrolowanie procesów inwestycyjnych Monitorowanie wpływów z podatków i opłat
 • Monitorowanie udzielanych świadczeń dla mieszkańców
 • Wspomaganie naboru do placówek oświatowych
 • Analizowanie struktury wpływów z opłat za przejazdy komunikacją miejską
 • Monitorowanie wydawania środków UE na poszczególne inwestycje
 • Prowadzenie statystyk
 • Obsługa obiektów przestrzennych (w tym format Spatial)

 

Korzyści

 • Możliwość przeprowadzania wielowymiarowych analiz
 • Szybsze podejmowanie strategicznych decyzji
 • Efektywne współdzielenie wiedzy między użytkownikami
 • Minimalizacja obciążeń systemów źródłowych
 • Łatwa rozszerzalność zakresu zastosowań
 • Centralizacja zarządzania informacjami o znaczeniu strategicznym
 • Spójne i wielowymiarowe źródło danych
 • Podniesienie jakości wykorzystania informacji gromadzonych w systemach transakcyjnych dzięki integracji danych z różnych systemów i baz danych
 • Ograniczenie czasu i zasobów potrzebnych do tworzenia raportów, zarówno zdefiniowanych poprzez wymogi prawne, jak i wynikających z bieżących potrzeb
 • Uzyskanie spójnego obrazu rzeczywistości
 • Porównywalność danych w czasie
 • Klarowna prezentacja stanu spraw w instytucji publicznej
 • Możliwości szybkiego reagowania na zmiany

 

Galeria