przestrzenny wymiar informacji

Branże

Bazy Danych Tematycznych

Kompozycje cyfrowych map tematycznych prezentują wybrane elementy mapy topograficznej lub jej elementów, które stanowią tło dla przedstawianych treści map tematycznych. Oferowane cyfrowe mapy tematyczne powstają z przeznaczeniem dla konkretnego odbiorcy. Dzięki temu podlegają szeregowi dedykowanych zabiegów merytorycznych i technologicznych, tworzących z nich finalnie Bazy Danych Tematycznych – kluczowy składnik GIS.

Opracowania są tworzone przez zespół składający się z geodetów, kartografów i specjalistów baz danych, zarządców infrastruktury sieciowej, zarządców infrastruktury transportowej oraz przemysłu. Dysponują oni doświadczeniem zdobytym przy realizacji różnych opracowań.


Wspierane procesy

  • Dostosowanie formatów danych do obowiązujących przepisów krajowych oraz standardów europejskich
  • Walidacja baz w oparciu o dane dostępne z państwowych oraz branżowych zasobów mapowych
  • Wieloetapowe kontrole jakości wytwarzanych opracowań


Korzyści

  • Gwarancja wysokiej jakości merytorycznej i topologicznej opracowanych danych
  • Bazy wytworzone w oparciu o aktualne dane dostępne z państwowych oraz branżowych zasobów mapowych


Galeria