przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Bentley

Bentley Systems to producent środowisk graficznych wspomagających zarządzanie infrastrukturą techniczną i przestrzenną.

Firma SHH - jako partner Bentley na rynku polskim - posiada najwyższe statusy partnerskie w zakresie wdrażanych rozwiązań:

 • Bentley Preferred Partner,
 • Bentley Sales and Support Partner,
 • Bentley Developer Network Partner,
 • Bentley Institute Partner,
 • Bentley Technology Partner.

Jako partner Bentley specjalizujemy się w następujących obszarach:

 • oprogramowanie geoprzestrzenne - Map, PowerMap, Descartes, I/RAS B,
 • oprogramowanie serwerowe: ProjectWise, Geospatial Server, GeoWeb Publisher, SelectServer,
 • oprogramowanie platformowe - MicroStation, PowerDraft, Redline, View,
 • oprogramowanie dla inżynierii lądowej - InRoads, PowerCivil, GeoPAK, RailTrack (InRail).

Jako partner Bentley sprawujemy stały nadzór i opiekę techniczną nad rozwojem technologii Bentley w projektach, które wdrażamy. Szkolimy i doradzamy w zakresie doboru, tworzenia i wykorzystania narzędzi oraz technologii Bentley. 

 • za lata: 2007, 2008, 2009 otrzymaliśmy tytuł NAJLEPSZEGO PARTNERA Bentley w Polsce 
 • w 2007 roku byliśmy NAJLEPSZYM PARTNEREM sektora GEO w Europi
 • wdrażamy rozwiązania serwerowe i zaawansowane technologie Bentley 
Zaczynaliśmy z wersją MicroStation 4.0, dzisiaj wdrażamy najnowsze wersje rozwiązań Bentley. Szkolimy się, inwestujemy w wiedzę własną i Państwa, podnosimy stale kwalifikacje starając się wyprzedzać potrzeby naszych klientów.
 
Bentley oferuje szeroką gamę produktów i usług służących do tworzenia, zarządzania i publikowania wszelkich danych projektowych oraz informacji o aktywach. Technologia Bentleya usprawnia przepływ informacji oraz zwiększa wartość merytoryczną projektów przez synchronizację prac między wieloma branżami, między wieloma lokalizacjami geograficznymi, między wieloma decydentami. Obsługiwany jest każdy aspekt pracy projektowej - projektowanie, kreślenie, konstrukcje inżynierskie, operacje oraz zarządzanie aktywami. 
 
MicroStation 
 
MicroStation jest flagową platformą projektowania inżynierskiego firmy Bentley i znajduje się zawsze w centrum wszystkich rozwiązań Bentley’a dla architektury i budownictwa, inżynierii lądowej, zagadnień transportowych, przemysłu, technologii wytwarzania oraz sieci branżowych i telekomunikacyjnych. 
 
Aplikacje specjalistyczne 

Specjalistyczne aplikacje Bentleya rozszerzają możliwości MicroStation oferując zestawy narzędzi i rozwiazań niezbędnych w pracach architektonicznych i inżynierskich: 

 • Mapy i GIS
 • Infrastruktura Transportu
 • Przemysł
 • Zarządzanie aktywami
 • Architektura i Budownictwo

Aplikacje serwerowe 

Aplikacje serwerowe Bentleya umożliwiają pełną współpracę członków zespołów projektowych z różnych organizacji, w dowolnych miejscach świata poprzez wymianę informacji projektowych oraz udostępnienie zasobów. Użytkownicy mogą wyszukiwać interesujące ich informacje, tworzyć uwagi i adnotacje dotyczące konkretnych projektów, śledzić historię zmian, kontrolować dostęp poszczególnych osób do danych projektowych i wymieniać te dane z innymi programami używanymi w przedsiębiorstwie. Poprzez dokładne śledzenie historii projektu oraz dzieki łatwemu dostępowi do wszelkich informacji projektowych nasze oprogramowanie pozwala na efektywny kontakt między członkami grup projektowych, uproszczenie procesu projektowego, sprawne kolekcjonowanie zasobów, podnosząc jakość oraz redukując koszty związane, z każdym etapem "życia" projektu. Aplikacje serwerowe dzielimy na pomocne w: 

 • publikowaniu dokumentacji projektowej,
 • zarządzaniu dokumentacją projektową.