przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Business Intelligence

Wiele współczesnych organizacji korzysta z narzędzi i aplikacji do analizy danych biznesowych (Business Intelligence, BI) w celu zbierania informacji z różnych źródeł, analizowania ich i udostępniania użytkownikom. Z narzędziami tymi jednak wiąże się często szereg problemów, gdyż aplikacje BI są z reguły kierowane do zawodowych analityków, a nie użytkowników biznesowych. Są także trudne w obsłudze, mają ograniczone możliwości i nie są zintegrowane, co znacznie utrudnia wykorzystywanie analiz w innych aplikacjach.

Analiza danych biznesowych nowej generacji

Pakiet Oracle Business Intelligence zaprojektowano tak, aby organizacje mogły łatwiej poradzić sobie z wymienionymi wyżej problemami. Stanowi on kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia wglądu w wyniki analiz biznesowych jak największej grupie użytkowników oraz umożliwiający dowolnemu użytkownikowi z dowolnej jednostki organizacyjnej samodzielny dostęp do aktualnych, istotnych i przydatnych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. Pakiet Oracle Business Intelligence składa się z kilku produktów, które mogą być wykorzystywane razem, lub też niezależnie od siebie.

Rodzina produktów Oracle Business Intelligence stała się od chwili debiutu na rynku jednym z najszybciej rozwijających się pakietów analizy danych biznesowych na świecie. Oprogramowanie to zostało wdrożone w 15 spośród 25 największych firm na świecie (według badań magazynu Fortune) i jest szeroko rozpowszechnione wśród czołowych firm we wszystkich niemal branżach, w tym w usługach finansowych, w telekomunikacji, opiece zdrowotnej, w branży farmaceutycznej, produkcyjnej, wśród wytwórców produktów konsumpcyjnych, w handlu detalicznym oraz w transporcie i logistyce.

Opinie partnerów

"Warunkiem dobrej współpracy jest nie tylko partnerstwo, ale wspólna wizja tworzenia jak najlepszych rozwiązań. Realizujemy ją z firmą SHH - Centrum Kompetencyjnym Oracle Spatial, gwarantując klientom perspektywiczne zarządzanie przestrzenną informacją o zasobach."

Janusz Naklicki, Vice President AFTA Oracle Corporation

Specjalizacja Oracle Spatial