przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Database 11g

Baza ORACLE 11g to najnowsza wersja systemu zapewniająca wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo i pewność działania zarówno w konfiguracji klastrowej jak i przy wykorzystaniu pojedynczych serwerów pracujących w systemach operacyjnych Windows, Linux i UNIX. Dostarcza zaawansowaną funkcjonalność do łatwego zarządzania najbardziej obciążającymi procesami transakcyjnymi, analizami z zakresu business intelligence i aplikacjami do zarządzania treścią.

Oracle Database 11g Enterprise Edition pozwala na wykorzystanie szerokiego wachlarza opcji rozszerzających możliwości bazy dbając aby rozwój funkcjonalny szedł w parze z wydajnością, bezpieczeństwem i oczekiwanym poziomem serwisu.

Baza ORACLE 11g to między innymi:

  • łatwe zarządzanie i budowanie baz typu siatkowego (grid)
  • bezpieczne wprowadzanie zmian w aplikacjach dzięki Real Application Testing
  • partycjonowanie i kompresja danych gwarantujące szybsze wykonywanie zapytań i efektywniejsze użycie przestrzeni dyskowej
  • zwiększona ochrona przed skutkami awarii serwerów, błędami ludzkimi oraz minimalizacja kosztów przestoju
  • zwiększone bezpieczeństwo danych poprzez ich ochronę na poziomie wierszy, precyzyjnie definiowane audytów, przeźroczyste szyfrowanie i możliwość całkowitego wycofywanie zmian
  • wysokowydajna hurtownia danych, baza transakcyjne i przetwarzania OLAP
  • zaawansowane zarządzanie cyklem życia informacji

Opinie partnerów

"Warunkiem dobrej współpracy jest nie tylko partnerstwo, ale wspólna wizja tworzenia jak najlepszych rozwiązań. Realizujemy ją z firmą SHH - Centrum Kompetencyjnym Oracle Spatial, gwarantując klientom perspektywiczne zarządzanie przestrzenną informacją o zasobach."

Janusz Naklicki, Vice President AFTA Oracle Corporation

Specjalizacja Oracle Spatial