przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Dodatkowe oprogramowanie

Poszerzenie kręgu osób posiadających dostęp do informacji.

Usługa Bentley SELECT oferuje dodatkowe oprogramowanie pomyślane w celu poszerzenia zasięgu danych tworzonych przez aplikacje firmy Bentley o osoby przeglądające projekty, współpracowników i klientów.

Bentley Redline 

Wydajna przeglądarka plików CAD w formatach DGN i DWG pozwalająca użytkownikom drukowanie w skali oraz komentowanie i zaznaczanie sugestii w danych projektowych w procesie przeglądania i zatwierdzania projektów. Prenumeratorzy usługi SELECT oraz wskazani przez nich współpracownicy mają prawo do pobrania oprogramowania Bentley Redline.

SELECT Server XM 

SELECT Server XM pozwala zespołom zarządzać licencjami z centralnego zestawu dla każdej z lokalizacji z pojedynczego serwera.

Bentley View

Dodatkowo, firma Bentley oferuje program Bentley View dla wszystkich do bezpłatnego pobrania. Aplikacja ta pozwala w dowolnie zdefiniowanym zespole projektowym przeglądać i drukować rysunki i modele w formatach MicroStation DGN oraz DWG.