przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych w UM Świdnica

Projekt informatyczny, oparty na oprogramowaniu do Ewidencji Dróg i Obiekow Mostowych WZDR, zrealizowany jako element budowanego systemu geoinformacyjnego miasta Świdnicy. Połączył on dane techniczno-eksploatacyjne dróg, w zakresie określonym przepisami prawa, z informacją graficzną w postaci numerycznej mapy zasadniczej.

Model referencyjny (graf sieci drogowej), na którym opiera się pomiar kilometrażu drogi, został wkomponowany w rzeczywisty układ zagospodarowania pasa drogowego, zobrazowany na mapie zasadniczej poprzez granice prawne gruntów pod drogami, przebieg jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni przydrożnej i innych obiektów drogowych i mostowych.

W projekcie wykorzystano funkcjonalność środowiska graficznego firmy Bentley Systems w celu oprogramowania typowych analiz przestrzennych.