przestrzenny wymiar informacji

Branże

xMobilny

System esis WiK składa się z modułów, które realizują określone, często rozbudowane zadania. Poniżej charakterystyka podstawowych procesów wspieranych przez moduł xMobilny.

  • Przeglądanie danych w terenie
  • Podłączanie rastrów  i warstw WMS
  • Wyszukiwanie obiektów w terenie za pomocą GPS
  • Zestawienie danych o obiektach
  • Dodawanie załączników


Galeria