przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Ewidencja sieci wod-kan dla GZWiK Pawłowice

Na zlecenie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach w woj.śląskim wykonaliśmy dygitalizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze gminy Pawłowice.

W środowisku graficznym PowerMap i na platformie bazodanowej Oracle 10g powstał system ewidencja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w państwowym układzie współrzędnych "1965" na bazie map zasadniczych w skali 1:1000 pozyskanych z ODGiK w Pszczynie. Dane opisowe zostały uzupełnione z materiałów branżowych. Zwektoryzowane zostało 215 km sieci wodociągowej i 125 km sieci kanalizacyjnej. Wektoryzacji nie podlegały sieci nieczynne oraz kanalizacja deszczowa. Dodatkowa treść w zakresie ulic, budynków, innych sieci, itp. została przedstawiona poprzez podłączenie rastrów map.

System obsługujący mapę umożliwia przeglądanie zasobów mapowych oraz przeszukiwanie danych po wybranych atrybutach opisowych. Zarówno mapa, jak i baza danych została przekazana w wersji w pełni edytowalnej. Obecnie dodawanie nowych elementów sieci do bazy danych jest dokonywane bezpośrednio przez pracowników GZWiK.