przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Ewidencja sieci w gminie Lubin

Opracowanie dotyczyło wektoryzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy Lubin o długości 250 km, będącej w zarządzaniu GZUKiM w Księginicach. Zakres opracowania to następujące zadania:

  • skanowanie i kalibracja arkuszy map zasadniczych w układzie współrzędnych geodezyjnych 1965,
  • wektoryzacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie skalibrowanych rastrów mapy zasadniczej,
  • parametryzacja obiektów sieci wod-kan (uzupełnienie szczegółowych danych o obiektach sieci wod-kan zdefiniowanych w modelu danych na podstawie informacji dostępnych na mapach branżowych (średnica, materiał, miejsce położenia armatury, rok budowy).

Zakres opracowania obejmuje

  • rozdzielczą sieć wodociągową
  • przyłącza wodociągowe
  • kanalizację sanitarną
  • przyłącza kanalizacyjne

Rezultaty opracowania

  • Skalibrowane rastry mapy zasadniczej w formacie HMR, udostępnione jako informacja podkładowa w Systemie Ewidencji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej
  • Baza danych obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • wizualizacją geometrii w aplikacji GIS bnezującej na środowisku graficznym Bentley