przestrzenny wymiar informacji

Branże

Gazownictwo

Przedsiębiorstwa gazownicze posiadają rozbudowaną infrastrukturę sieci dystrybucji o strategicznym znaczeniu. Sieć jest zbiorem wielu urządzeń i obiektów, które muszą być odpowiednio zinwentaryzowane, a informacja o nich udostępniana w postaci wygodnej w codziennej pracy. Oferowane rozwiązania obejmują szerokie spektrum zastosowań w firmach dystrybucyjnych – od inwentaryzacji danych o infrastrukturze, poprzez procesy eksploatacji, planowania i utrzymania sieci, do zagadnień związanych z jej rozwojem. Systemy gromadzą spójną i kompletną wiedzę, wspomagając tym samym efektywniejsze zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa.

Wspierane obszary
 • Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową

  Zakłady gazownicze zarządzają rozproszonym majątkiem, którego najcenniejszym elementem jest rozbudowana sieć dystrybucji. Jak efektywnie zarządzać informacją o infrastrukturze sieci?

 • Analityka i Raportowanie

  Reakcją na pojawiające się potrzeby zreorganizowania oraz zoptymalizowania procesów realizowanych w przedsiębiorstwie powinno być wdrożenie technologii Business Intelligence.

 • Prognozowanie Zużycia

  Długoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na usługi przesyłowe paliwa gazowego wymaga użycia specjalistycznych narzędzi obliczeniowych, analitycznych i raportujących.

 • Repozytorium Dokumentacji Technicznej

  Budowa narzędzia wspomagającego katalogowanie i przechowywanie dokumentacji oraz umożliwiającego szerokie wykorzystanie dostępnych danych w wydatny sposób usprawni zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie.

 • Obsługa Zasobów Mapowych

  Jednolite źródło informacji dla wszystkich działów organizacji korzystających z zasobów mapowych.

 • Zasilanie Systemów w Dane

  Dane gromadzone przez zakłady gazownicze mają ogromną wartość, często są bezcenne. Jak efektywnie gromadzić i przechowywać kluczowe informacje?