przestrzenny wymiar informacji

GISforum

Seminarium GIS dla gmin 2013

Seminarium prezentuje praktyczne aspekty efektywnego zastosowania rozwiązań GIS w gminach.

Program seminarium jest tworzony z myślą o potrzebach jednostek administracji samorządowej zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką odpadami, gospodarowaniem mieniem komunalnym i infrastrukturą wod-kan, a także ewidencją dróg i obiektów mostowych.

Seminarium umożliwia skuteczne poszerzanie praktycznej wiedzy w zakresie systemów zarządzania informacją przestrzenną, powstającą na styku lokalnych samorządów i społeczności. 

Autorami wystąpień merytorycznych są praktycy oraz eksperci w dziedzinie GIS, którzy na co dzień współpracują z wieloma urzędami, organizacjami i przedsiębiorstwami w zakresie rozwiązań informacji przestrzennej. Prelekcje będą prowadzone w interaktywnej formule z prezentacją rozwiązań na żywo. Merytoryka prelekcji będzie poszerzona o praktyczną demonstrację możliwości systemów na stanowiskach prezentacyjnych. Prezentowane rozwiązania są zgodne z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.

Wysoką jakość merytoryki gwarantuje firma SHH, organizator inicjatywy GISforum, posiadająca blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń dedykowanych rozwiązań GIS.

Wydarzenie jest kontynuacją tradycji grudniowych spotkań z GIS, które w ubiegłych latach zgromadziły wielu uczestników.

Seminarium towarzyszy także stoisko ekspozycyjne firmy SHH, na którym prezentowane jest praktyczne zastosowanie rozwiązań GIS.

 

Rozwiązania GIS dla gmin - przykłady

Seminarium GIS dla gmin 2013

Partnerzy seminarium 2013


Dołącz do GISforum

Partner serwisu GISforum