przestrzenny wymiar informacji

GISforum

Konferencja GISforum 2014

8 – 9 października 2014, Zamek Topacz koło Wrocławia


Systemy GIS z perspektywy użytkowników i twórców rozwiązań

Konferencja GISforum jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. Wydarzenie gromadzi w jednym miejscu przedstawicieli wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów. Uczestnicy podejmują dyskusję na temat najważniejszych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych w dziedzinie systemów GIS.  

Wydarzenie stawia sobie za cel połączenie praktyki wykorzystania systemów informacji oraz danych przestrzennych w różnych organizacjach oraz branżach z najnowszą wiedzą i technologią w zakresie GIS. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz biur projektowych i geodezyjnych. Założenia konferencji są realizowane zgodnie z oczekiwaniami i opiniami użytkowników rozwiązań informacji przestrzennej.

Główny Geodeta Kraju oraz Stowarzyszenie Kartografów Polskich objęli konferencję GISforum 2014 honorowym patronatem.

W programie konferencji m.in. zarządzanie majątkiem, systemy ewidencji nieruchomości oraz infrastruktury, publikacja infrastruktury danych przestrzennych, narzędzia do budowy systemów GIS, opracowanie i przetwarzanie danych przestrzennych, prowadzenie map w górnictwie, integracja systemów GIS z innymi systemami IT, rozwiązania sprzętowe dla GIS, technologie mobilne oraz modelowanie informacji o obiektach budowlanych (BIM).

Wysoką jakość merytoryki gwarantuje także firma SHH, posiadająca blisko dwudziestoletnie, eksperckie doświadczenie w zakresie wdrożeń dedykowanych rozwiązań GIS.

 

Podsumowanie konferencji GISforum 2013

Patroni honorowi GISforum 2014

 

Partnerzy GISforum 2014


Patroni medialni GISforum 2014