przestrzenny wymiar informacji

GISforum

Konferencja GISforum 2013

Konferencja stawia sobie za cel połączenie praktyk w różnych organizacjach oraz branżach z najnowszą wiedzą w zakresie rozwiązań GIS. Program GISforum jest skonstruowany przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorstw oraz organizacji. Wydarzenie jest kontynuacją tradycji Spotkania Użytkowników GIS, które w trakcie siedmiu edycji zgromadziło setki uczestników.

Znacząca ewolucja rozwiązań klasy GIS, nowe, bogate doświadczenia, a przede wszystkim sugestie klientów oraz partnerów technologicznych to argumenty, które wpłynęły na stworzenie nowej strategii wydarzenia

Konferencja GISforum jest dedykowana dla wielu branż i organizacji. Program wydarzenia jest tworzony z myślą o potrzebach zarządców infrastruktury transportu (m.in. drogownictwo, kolejnictwo, komunikacja miejska), przedstawicieli zakładów przemysłowych (m.in. górnictwo, produkcja przemysłowa) oraz przedsiębiorstw sieciowych (m.in. elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, wodociągi i kanalizacja), jak również urzędów oraz biur projektowych i geodezyjnychW tematyce wystąpień dominunują praktyczne aspekty zastosowania rozwiązań GIS.

Kluczowe zagadnienia merytoryczne konferencji:

 • praktyczne realizacje hurtowni danych przestrzennych, 
 • nowoczesne portale mapowe, 
 • mobilne rozwiązania GIS, 
 • narzędzia do elastycznego modelowania struktur danych GIS, 
 • kompleksowe generowanie i przetwarzanie danych przestrzennych, 
 • analityka i raportowanie geoprzestrzenne, 
 • technologie informatyczne wspierające GIS, 
 • wielkoformatowe systemy drukujące.

Autorami wystąpień merytorycznych są praktycy oraz eksperci w dziedzinie GIS - zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw oraz organizacji stosujących rozwiązania, jak również globalni dostawcy systemów zarządzania informacją przestrzenną. Wysoką jakość merytoryki gwarantuje także firma SHH, organizator inicjatywy GISforum, która posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń dedykowanych rozwiązań GIS.

Konferencja jest wszechstronnym źródłem informacji o tematyce GIS, umożliwiającym skuteczne poszerzanie wiedzy praktycznej w zakresie systemów zarządzania informacją przestrzenną.


Podsumowanie konferencji GISforum 2013

GISforum 2013 - pliki do pobrania

  Partnerzy GISforum 2013


  Intel

  Hewlett Packard

  Patroni medialni GISforum 2013