przestrzenny wymiar informacji

Branże

Bank Danych Geoinformacyjnych

Bank Danych Geoinformacyjnych (BDG) agreguje informacje pochodzące z różnych systemów, kataloguje je oraz umożliwia efektywne zarządzanie danymi. W ramach hurtowni danych dostępne są procedury synchronizacji oraz udostępniania danych z- i do  innych systemów dziedzinowych. 

Hurtownia danych jest wspierana przez podsystem CAD-GIS wizualizujący zapytania do hurtowni danych oraz służący do lokalizacji poszczególnych zdarzeń w kontekście przestrzennym. Środowisko graficzne pozwala na intuicyjną pracę z danymi hurtowni poprzez pracę bezpośrednio na mapie.Możliwy jest także dostęp do hurtowni z poziomu geoportalu informscji drogowej.

Hurtownia centralizuje dane z innych systemów przy równoczesnym rozproszonym sposobie ich pozyskiwania jak i dostępu do nich.  Dostęp do danych systemu jest możliwy z sieci LAN/WAN oraz z urządzeń mobilnych dla pracowników z terenu. Zgromadzenie danych z wielu systemów w sposób gwarantujący uporządkowaną i logiczną ich agregację w jednym miejscu jest zadaniem nowoczesnej administracji.


Wspierane procesy

 • Centralizacja danych opisowych i przestrzennych pochodzących z wielu różnych systemów dziedzinowych
 • Dostarczanie modelu systemu referencyjnego do innych systemów informatycznych
 • Usystematyzowanie przechowywania i segregacji danych
 • Wizualizacja informacji przestrzennych pochodzących z hurtowni danych
 • Monitorowanie elementów pracy mobilnej w systemie dokumentu elektronicznego
 • Analiza danych pochodzących z systemów zarządzania zdeponowanych w hurtowni danych
 • Kontrola poprawności plików projektowych CAD-GIS przekazanych przez kontrahentów i projektantów
 • Współpraca z serwerem danych georeferencyjnych pochodzących z zasobu geodezyjnego (WODGiK, PODGiK)
 • Dokonywanie wydruków dowolnych kompozycji prezentacyjnych oraz technicznych


Korzyści

 • Zgromadzenie danych z wielu systemów w jednym miejscu
 • Autoryzowany dostęp do danych na podstawie przyznanych uprawnień
 • Zarządzanie rozbudowanymi informacjami w sposób wygodny, przejrzysty i transparentny
 • Łatwe gromadzenie wyodrębnionych danych analitycznych i georeferenycjnych
 • Eksport danych przestrzennych do plików SHP+DBF
 • Usprawnienie procesów administracyjnych poprzez uporządkowanie danych i szybki do nich dostęp 
 • Eliminacja potrzeby wyszukiwania materiałów w postaci papierowej
 • Oszczędność kosztów poprzez ograniczenie zasobów i czasu wykonywania zadań
 • Możliwość deponowania w hurtowni cyklicznych zapytań oraz ich wyników
 • Przyspieszenie udostępniania danych - od źródłowych danych projektu do informacji analitycznej 
 • System wspiera podejmowanie kluczowych decyzji przez kadrę zarządzającą

 

Galeria