przestrzenny wymiar informacji

  • Podsumowanie konferencji GISforum 2018

    Jak dane przestrzenne wspierają budowę inteligentnych miast? Dlaczego model 3D jest zdecydowanie lepszy od map 2D? W jakim kierunku zmierzają rozwiązania GIS? O tym dyskutowano podczas konferencji GISforum 2018, która odbyła się 21-22 listopada br. we Wrocławiu.

  • Prestiżowy patronat nad GISforum!

    Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, objął honorowy patronat nad konferencją GISforum 2018

  • GGK objął honorowy patronat nad GISforum!

    Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem, zainauguruje VI edycję konferencji GISforum prelekcją pt. 'Wykorzystanie danych z projektów zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w infrastrukturze informacji przestrzennej miast'.