przestrzenny wymiar informacji

  • Posumowanie seminarium Bentley dla 3DCity | 28.11.2017

    „Twórzmy obiekty 3D, aktualizujmy je i udostępniajmy mieszkańcom” - powiedział dr inż. Stanisław Biernat, dyrektor ds. handlowych w SHH, podczas Seminarium "Technologie Bentley Systems w zastosowaniach 3DCity"

  • Seminarium Bentley dla 3DCity | 28.11.2017

    Seminarium dedykowane jest dla administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz podmiotów współpracujących. Tematyka seminarium będzie dotyczyła rozwiązań do zarządzania danymi geoprzestrzennymi oraz koncepcji 3DCity i modelowania 3D.

  • Najlepsze praktyki w GIS | GISforum 2017

    Piątą edycję najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zdominował praktyczny wymiar rozwiązań do zarządzania informacją przestrzenną. Swoimi doświadczeniami dzielili się użytkownicy oraz twórcy rozwiązań GIS.