przestrzenny wymiar informacji

 • Seminarium Bentley dla 3DCity | 28.11.2017

  Seminarium dedykowane jest dla administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz podmiotów współpracujących. Tematyka seminarium będzie dotyczyła rozwiązań do zarządzania danymi geoprzestrzennymi oraz koncepcji 3DCity i modelowania 3D.

 • Najlepsze praktyki w GIS | GISforum 2017

  Piątą edycję najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zdominował praktyczny wymiar rozwiązań do zarządzania informacją przestrzenną. Swoimi doświadczeniami dzielili się użytkownicy oraz twórcy rozwiązań GIS.

   

 • Poznań – nowoczesny model miejski 3D

  Wykonawcą innowacyjnego projektu jest firma SHH z Wrocławia. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ rozpoczął budowę modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji.