przestrzenny wymiar informacji

 • Produkty naszych doświadczeń

  Oferowane systemy wspierają zarządzanie informacją przestrzenną i techniczną w przedsiębiorstwach oraz organizacjach

 • Nasze podejście do GIS

  Stworzyliśmy autorską technologię GIS funkcjonującą w oparciu o komponenty przestrzenne

 • Przestrzenny wymiar informacji w praktyce

  Posiadamy blisko dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć informatycznych w wielu sektorach gospodarki

 • Pierwszy serwis tematyczny GIS w wnp.pl

  Zachęcamy zarządców infrastruktury transportu, przedstawicieli zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, a także urzędów oraz biur projektowych i geodezyjnych do lektury dedykowanych publikacji.

 • GISforum 2014 - ważna dyskusja o systemach GIS

  Organizacja kolejnej edycji konferencji GISforum dobitnie potwierdziła, że wydarzenie jest ważną platformą wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów. Uczestnicy dyskutowali o różnych aspektach prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych w dziedzinie systemów GIS. Główny Geodeta Kraju, Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz stowarzyszenie EuroCloud Polska objęli konferencję honorowym patronatem. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest firma SHH.

 • Zarządzanie informacją kluczowe w rosnącej liczbie danych przestrzennych

  Rozmowa z Hansem Viehmannem, Oracle Product Manager w Oracle Germany

 • Debata podczas GISforum 2014 – uczestnicy i tematyka

  Kluczowym elementem programu konferencji GISforum 2014 jest debata pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem Dane - kosztowny składnik systemów GIS. Czy zawsze muszą być płatne? Przedstawiamy pierwszych uczestników debaty oraz jej szczegóły merytoryczne.