przestrzenny wymiar informacji

 • Nasze podejście do GIS

  Stworzyliśmy autorską technologię GIS funkcjonującą w oparciu o komponenty przestrzenne

 • Produkty naszych doświadczeń

  Oferowane systemy wspierają zarządzanie informacją przestrzenną i techniczną w przedsiębiorstwach oraz organizacjach

 • Pierwszy serwis tematyczny GIS w wnp.pl

  Zachęcamy zarządców infrastruktury transportu, przedstawicieli zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, a także urzędów oraz biur projektowych i geodezyjnych do lektury dedykowanych publikacji.

 • Przestrzenny wymiar informacji w praktyce

  Posiadamy blisko dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć informatycznych w wielu sektorach gospodarki

 • Infrastruktura informacji przestrzennej w górnictwie

  O najnowszych technologiach GIS dla górnictwa, związanych z nimi regulacjach prawnych oraz perspektywicznych korzyściach z wdrażania tych rozwiązań w rozmowie serwisu wnp.pl z Lechem Rybałko, dyrektorem ds. wdrożeń w SHH.

 • LRS - znaczenie i korzyści dla zarządców infrastruktury

  Liniowy system referencyjny (LRS) jest tym samym dla zarządców infrastruktury drogowej lub kolejowej czym osnowa dla geodetów. Stanowi podstawę efektywnego zarządzania posiadaną infrastrukturą.

 • Ważny dzień dla Oracle Spatial

  Pierwsza edycja konferencji Oracle Spatial Day zgromadziła przedstawicieli wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu technologii informacji przestrzennej. Ważnymi punktami programu były wystąpienia Alberta Godfrinda oraz Janusza Naklickiego - światowych ekspertów w tej dziedzinie. Pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia jest Oracle oraz Centrum Kompetencyjne Oracle Spatial - wrocławska firma SHH, która jako jedyna w Polsce posiada specjalizację w tym zakresie.