przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

I/RAS B

Bentley I/RAS B to wydajne narzędzie do pracy z czarno-białymi, skanowanymi rysunkami i dokumentacją, z możliwością jej edycji, czyszczenia oraz wektoryzacji.

Uwaga - od wersji v8i (v8.11) funkcjonalność narzędzia trafiła do produktu Bentley Descartes

I/RAS B obsługuje powszechnie stosowane branżowe formaty binarne, takie jak: RLE (run-length encoded), CIT (CCITT group 4), TG4 (tiled group 4), CRL (color run length), T29 (tagged-image file), MPF (multi-page file) oraz RST (raster save set). Formaty te są obsługiwane w naturalny sposób w celu uzyskania optymalnej wydajności. Dodatkowo, I/RAS B może importować i eksportować: LRD (ANAtech run-length encoded), TIFF (tag image file format), GeoTIFF (1-bit), Aldus/Microsoft encoding format, Class B - 1 bit uncompressed, Class B - CCITT group 3/appendix B, Class B - CCITT group 4 fax, Class B - CCITT group 3 fax, Class B – PackBits, CALS Type 1 (MIL-R-28002A), Image Systems Technology RLC (CAD Overlay ESP), Bentley HMR (1-bit) oraz Bentley iTIFF (1-bit). Tym samym zapewnia elastyczne podejście do stosowanych wewnętrznych standardów oraz wymiany danych z innymi systemami.

Efektywna wektoryzacja.

Stosowany w tysiącach firm na całym świecie przez ponad dekadę Bentley I/RAS B to sprawdzony lider w edycji i wektoryzacji dokumentów. Bentley I/RAS B to aplikacja zorientowana na przyspieszenie procesów i oferująca narzędzia do szybkiej konwersji linii, symboli i tekstu do postaci wektorowej. Możliwa jest praca wyłącznie w rastrze, wektoryzacja lub praca w środowisku hybrydowym rastrowo-wektorowym. Stosując wektoryzację w Bentley I/RAS B oraz optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) możliwa jest edycja plików rastrowych i stosowanie szeregu elastycznych i intuicyjnych narzędzi działających tak prosto jak w przypadku elementów wektorowych. 
Oferując kompletny zestaw narzędzi do konwersji dokumentów, I/RAS B pozwala przyspieszyć proces wektoryzacji i uzyskać maksymalną wydajność pracy.

Narzędzia inżynierskie w Bentley I/RAS B pozwalają na konwersję różnego typu linii, łuków i kształtów oraz konwersję tekstów i innych obiektów w prosty sposób polegający na ich zastępowaniu komórkami MicroStation. W sposób elastyczny można konfigurować parametry do automatycznego powiększania, separacji rastra, przyciągania do rastra w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności w pracy. Separacja rastra oferuje wiele opcji przesuwania, kopiowania i kasowania danych rastrowych wybierając kolor, warstwę, rodzaj linii i jej grubość.

Interakcyjne zastępowanie tekstów pozwala na ręczną digitalizację i separację tekstu rastrowego. Narzędzie to jest przydatne gdy tekst styka się lub przecina linie lub inne obiekty. Wsadowe zastępowanie tekstów (Queued Text Replacement - QTR) to proces, w którym odnajdywane są grupy pikseli, które mogą potencjalnie reprezentować tekst i jednocześnie proponowana jest postać wektorowa tekstu, której przyjęcie zależy od użytkownika. QTR umożliwia konfigurowanie słowników, zestawów przykładowych, wzorów i innych elementów w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności wektoryzacji.

Unikalne narzędzia kalibracji obrazów w trybie WYSIWYG z kontrolą parametrów i statystyk transformacji są znacznie bardziej intuicyjne od innych rozwiązań wymagających osobnych okien dla danych wektorowych i rastrowych. Funkcje pozycjonowania oferują prosty interfejs do szybkiego uzgadniania położenia wielu obrazów rastrowych.

Korygowanie i rekonstrukcja rysunków rastrowych. Nawet we współczesnym, cyfrowym świecie, krytycznie ważne informacje i dane znajdują się na papierze lub na mapie czy też na masowo zeskanowanych rysunkach, które nigdy nie były dostatecznie oczyszczone. I/RAS B pozwala na zachowanie, a nawet na przywrócenie żądanych informacji. Jedną z podstawowych funkcji Bentley I/RAS B jest odtwarzenie i oczyszczanie z niepożądanych elementów zeskanowanych dokumentów, szczególnie tych starych i zniszczonych.

I/RAS B oferuje narzędzia do usuwania zbędnych znaków, zabrudzeń, smug oraz odbudowy przerwanych linii czy uzupełnienia ubytków w wypełnionych elementach lub wewnątrz linii. Oferowany jest także komplet narzędzi do edycji rastra. Narzędzia do edycji działają na pojedynczych lub na wszystkich warstwach. Decyzję podejmuje użytkownik w oknie ustawień danego narzędzia. Odtworzone dokumenty można drukować lub kreślić na urządzeniach obsługiwanych przez Windows.

Szeroki zakres elastycznych narzędzi typu Touch-up. Narzędzia typu Touch-up są poręczne do rekonstrukcji i edycji dokumentów lub w procesie ich przygotowania do wektoryzacji. Szeroki zakres narzędzi obejmuje kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie, odbicie poziome lub pionowe, wygładzanie, powielanie i kasowanie. Wygładzanie polega na dodawaniu lub usuwaniu pojedynczych pikseli w pobliżu linii.

Elastyczne manipulowanie obrazem. Szybkie manipulowanie nawet bardzo dużymi obrazami rastrowymi w MicroStation możliwe jest za pomocą poręcznych narzędzi takich jak obrót, obcięcie, skalowanie, inwersja kolorów itp. Te interaktywne narzędzia oferują dynamiczny podgląd, co czyni obrabianie obrazów procesem intuicyjnym i wydajnym. Narzędzia te mogą pomóc w automatyzacji tworzenia mozaiki z wielu rastrów, tyczenia tras w planie, do ustalania ułożenia wydruków itp.

Bentley I/RAS B obsługuje pliki binarne jako skompresowane dane w pamięci, co pozwala na błyskawiczne otwieranie, edycję i kalibrację dużych, zeskanowanych rysunków. Można także obejrzeć dane binarne w dowolnym powiększeniu, co umożliwia pracę na pojedynczych pikselach. Użytkownicy mogą płynnie przechodzić między edycją rastrów i wektorów w MicroStation. Istnieje pełna kontrola nad kolejnością wyświetlania danych rastrowych i wektorowych, co zapewnia optymalne wyświetlanie i wydruki. Aby osiągnąć maksymalną wydajność można tworzyć warstwy dla każdego z zadań edycyjnych i wyświetlać wszystkie warstwy bez utraty wydajności.

Optymalizacja do obsługi plików monochromatycznych. Bentley I/RAS B jest zaprojektowany i zoptymalizowany do pracy z obrazami 1-bitowymi. Algorytmy i techniki odczytu, zapisu i przechowywania danych rastrowych w pamięci są unikalne i zapewniają optymalną wydajność dla wszystkich operacji.

Integracja z MicroStation. Wiedza o narzędziach MicroStation może być wykorzystywana również w środowisku Bentley I/RAS B ponieważ aplikacja ta w całości oparta jest na MicroStation. Pozwala to na pracę w znanym środowisku i obróbkę rastrów podobnie jak innych elementów wektorowych projektu. Integracja taka pozwala również na łatwe projektowanie i odtwarzanie rysunków w hybrydowym środowisku rastrowo-wektorowym. I/RAS B oferuje pełną obsługę modeli MicroStation. Rysunki I/RAS B mogą być wyświetlane razem z innymi plikami rastrowymi obsługiwanymi przez Menedżera plików rastrowych MicroStation. I/RAS B jest także zgodny z ProjectWise i jest w pełni zintegrowany z Bentley PowerDraft.