przestrzenny wymiar informacji

Firma

Kim jesteśmy

Od 20 lat naszą domeną są autorskie, nowoczesne i perspektywiczne rozwiązania, wspierające zarządzanie informacją przestrzenną oraz techniczną w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Tworzymy systemy informatyczne GIS w oparciu o światowe standardy technologiczne m.in. Oracle, Bentley Systems, Postgresql. Rozwiązania te zapewniają bezpieczny dostęp do aktualnej informacji, niezbędnej do odpowiedzialnego podejmowania ważnych decyzji.
Jesteśmy zespołem ekspertów łączących wiedzę informatyczną i geodezyjną z wiedzą inżynierską, specyficzną dla poszczególnych branż. Posiadamy potencjał – kompetencje i narzędzia – do realizacji złożonych projektów informatycznych.

 

Patrzymy w przyszłość inwestując w badania i rozwój. Kładziemy nacisk na innowacyjność naszej firmy, a tym samym naszych klientów.

Każdego dnia powstają ogromne ilości nowych danych. Informacja przestrzenna nie jest jednak dla nas tajemnicą - wiemy jak ją zorganizować, zaprezentować i dostarczyć do użytkownika w wygodnej dla niego formie. Nowoczesne narzędzia GIS powinny być dopasowane do potrzeb użytkowników, a nie odwrotnie. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, bo potrafimy dodać wymiar przestrzenny do informacji - w ten sposób nadajemy jej nową jakość. Warto postawić na elastyczne, wygodne i perspektywiczne rozwiązania!

 

Kluczowe obszary działalności

 • Budowa systemów do zarządzania informacją przestrzenną i techniczną
 • Tworzenie baz i hurtowni danych przestrzennych
 • Rozwój dedykowanego oprogramowania
 • Wdrażanie systemów wspomagania podejmowania decyzji
 • Implementacja rozwiązań klasy Business Intelligence, Busuness Location, Big Data
 • Zasilanie systemów informatycznych w dane
 • Wszechstronne doradztwo i szkolenia

 

Wspierane branże

 • Infrastruktura transportu (drogi, koleje, lotniska)
 • Przemysł (zakłady,  górnictwo i geologia)
 • Urzędy (administracja centralna, rządowa i samorządowa)
 • Przedsiębiorstwa  sieciowe (gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, elektroenergetyka, ciepłownictwo, telekomunikacja)
 • Biura projektowe i geodezyjne