przestrzenny wymiar informacji

Firma

Kontakt

SHH sp. z o.o.

ul. Kaszubska 6
50-214 Wrocław
tel. +48 (71) 326 75 00
fax +48 (71) 326 75 30
www.shh.pl

Sekretariat:
tel. +48 (71) 326 75 00
sekretariat@shh.pl
Dział handlowy:
tel. +48 (71) 326 75 00 wew. 40
marketing@shh.pl
Dział wsparcia technicznego:
support@shh.pl

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000032322 | NIP 897-10-21-055 | Kapitał zakładowy 320 000 zł


Wyświetl większą mapę