przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Numeryczna mapa zasadnicza w PODGiK Milicz

Na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu wdrożyliśmy aplikacje: MAPAv8 SDO i Navigator OZM zapewniające pełną obsługę numerycznej mapy zasadniczej przechowywanej w bazie danych ORACLE (SDO) zgodnej z instrukcją techniczną K-1.

Wykonane prace obejmowały:

 • przygotowanie struktury bazy danych z wykorzystaniem technologii Oracle Spatial/Locator,
 • opracowanie konfiguracji warstw tematycznych dla skal 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 zgodnych z instrukcją techniczną K-1,
 • wykonanie, instalację i uruchomienie aplikacji MapaV8 SDO do wprowadzania i modyfikacji obiektów mapy zasadniczej,
 • przygotowanie, instalację i uruchomienie aplikacji Navigator OZM do przeglądania, drukowania i generowania plików wynikowych mapy zasadniczej,
 • synchronizację z bazą danych OSKAR w celu pobierania danych ewidencyjnych, szkolenie użytkowników i administratora

Aplikacja MapaV8 SDO umożliwia m. in.:

 • tworzenie obiektowej mapy zasadniczej w pełnej treści,
 • pobieranie treści mapy z dowolnego momentu w przeszłości zapisanego w bazie danych dzięki obsłudze historii zmian obiektów mapy,
 • modyfikacje elementów graficznych i atrybutów opisowych,
 • zapis i modyfikacje wspólnych atrybutów opisowych np. źródło danych o położeniu,
 • wyszukiwanie obiektów wg kryteriów opisowych. 

Aplikacja Navigator OZM jest stosowana w celu:

 • wyszukiwania i przeglądania map złożonych w elektronicznym archiwum za pomocą definiowanych warunków: miejsca np. miejscowości/obrębu, położenia geodezyjnego mapy (nr sekcji), numeru działki ewidencyjnej,
 • pobierania warstw danych przestrzennych z bazy Oracle Spatial/Locator,
 • drukowania wygenerowanych map wraz z szablonowymi ramkami, treścią pozaramkową, pięczątkami,
 • dokonywania pomiarów długości, powierzchni.

Na życzenie PODGiK w Miliczu umożliwiono synchronizację MAPAv8 SDO z systemem OSKAR w zakresie mapy ewidencyjnej oraz rozszerzono konfiguracje o obiekty i atrybuty specjalne (budowle tymczasowe, średnica i rzędne dla studni, czarny kolor granic działek i in.).

Uzyskane efekty wdrożenia:

 • Przejście w prowadzaniu mapy zasadniczej z technologii analogowej (kreślenie aktualizacji na pierworysach) na technologią cyfrową
 • Zachowanie historii zmian mapy w bazie danych
 • Brak potrzeby skanowania i archiwizacji pierworysów po każdej aktualizacji, modyfikacji treści mapy
 • Większa dokładność mapy zasadniczej
 • Lepsze możliwości kontroli przyjętych prac geodezyjnych
 • Synchronizacja z OSKAR (integracja „jednostronna”, pobieranie danych i aktualizacja z bazy OSKAR do bazy MAPAv8).