przestrzenny wymiar informacji

Branże

MAPAv8

MAPAv8 to system tworzenia, prowadzenia i zarządzania zestawem wielotematycznych, wieloskalowych map numerycznych wraz z informacją opisową przypisaną do elementów mapy. Wersja SDO zapewnia przechowywanie w strukturach bazy danych obiektów graficznych oraz atrybutów opisowych zgodnych z wymogami technicznymi instrukcji geodezyjnej K-1. Oprogramowanie umożliwia obiektowy sposób budowania mapy zasadniczej.

 

Wspierane procesy

 • Obiektowy sposób budowy mapy
 • Kodowanie obiektów zgodnie z wymogami technicznymi instrukcji geodezyjnej K-1
 • Dołączanie atrybutów opisowych do obiektu zgodnych z wymogami instrukcji
 • Tworzenie obiektowej mapy zasadniczej w pełnej treści
 • Pobieranie treści mapy z dowolnego momentu w przeszłości zapisanego w bazie danych dzięki obsłudze historii zmian obiektów mapy
 • Modyfikacje elementów graficznych i atrybutów opisowych
 • Zapis i modyfikacje wspólnych atrybutów opisowych np. źródło danych o położeniu
 • Wszukiwanie obiektów wg kryteriów opisowych
 • Tworzenie własnych plików konfiguracyjnych lub rozszerzania istniejących, w których zapisana jest definicja wszystkich obiektów mapy numerycznej
 • Dodawanie i usuwanie części graficznej i opisowej oraz edycji treści opisowej istniejących obiektów
 • Tworzenie atrybutów opisowych na poziomie pojedynczego obiektu
 • Wyszukiwanie obiektów według wybranych kryteriów opisowych, Budowanie powiązań pomiędzy obiektami (tworzenie makroobiektów)

 

Korzyści

 • Możliwość tworzenia zestawu nakładek
 • Wygodne poruszanie się w zbiorze głównym, pomiędzy nakładkami, wykorzystanie mechanizmu plików odniesienia
 • Wpisanie i zapamiętanie wspólnych atrybutów opisowych wraz z możliwością ich globalnej modyfikacji
 • Wybór aktywnej konfiguracji i możliwość tworzenia własnej
 • Łatwe wyszukiwanie elementów treści mapy według kryteriów opisowych
 • Możliwość modyfikacji obiektu, zarówno w części graficznej, jak i opisowej z zachowaniem stałego połączenia między obu zakresami
 • Automatyczne tworzenie obiektów z umiejscowieniem na podstawie pliku tekstowego z wykazem współrzędnych

 

Galeria