przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Przygotowanie podkładów mapowych do systemu GIS dla Energetyki Cieplnej Opolszczyzny

Celem projektu było pozyskanie podkładów mapowych dla pięciu obszarów ECO Opole, na terenie których występuje pokrycie infrastrukturą sieciową:

  • ZEC Opole 
  • ZEC Strzelce 
  • ZEC Krapkowice 
  • ZEC Grodków 
  • ZEC Kluczbork 

Projekt obejmował pozyskanie materiału z ośrodków, skanowanie oraz kalibrację ponad 350 sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500. Materiał z informacją o infrastrukturze przekazany zamawiającemu jest udostępniany w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w obrębie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny.

 Technologia:

  • Bentley MicroStation v8 
  • Bentley Descartes v8