przestrzenny wymiar informacji

Aktualności

Wdrażamy system zarządzania drogami w Małopolsce

2018-02-15

Firma SHH (lider konsorcjum) podpisała umowę z Małopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Inwestycja ma na celu informatyzację procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową. Firma SHH zrealizuje projekt wspólnie z konsorcjantami ELTE GPS z Krakowa oraz Fundacją Rozwój UTP z Bydgoszczy.

W efekcie, pracownicy prowadzący działania na drodze będą mieli dostęp do systemu dokumentacji elektronicznej. System usprawni zarządzanie wykonywanymi w terenie czynnościami i umożliwi precyzyjną organizację pracy z wykorzystaniem technologii GPS.

Wydział Geodezyjno - Wywłaszczeniowy będzie korzystał z elektronicznego systemu ewidencji terenu, który zgromadzi dane dotyczące działek stanowiących pas drogowy i działek przyległych, niezbędne podczas realizacji projektów drogowych.

W trakcie realizacji projektu rozbudowany zostanie również system zarządzania zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich. ZDW planuje zakupić nowoczesne czujniki pracy urządzeń posypujących i kamery rejestrujące pracę pojazdów Zarządu Utrzymania Dróg.