przestrzenny wymiar informacji

Aktualności

Debata podczas GISforum 2014 – uczestnicy i tematyka

2018-02-15

Udział w debacie zapowiedzieli przedstawiciele administracji państwowej, a także reprezentanci różnych obszarów gospodarki, m.in:

  • Robert Pajkert, Geodeta Województwa, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 
  • Roman Smółka, Dyrektor ds. geoinformacji, Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego,
  • Tomasz Wesołowski, Dyrektor Projektu ds. Systemu SILK, Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Adam Jordanek, Członek Zarządu Open Street Map Polska,
  • Ewa Durajczyk-Starościak, Kierownik Działu Realizacji Projektów, SHH.

W gronie rozmówców nie zabraknie także dostawców rozwiązań GIS.

Debatę rozpocznie prezentacja zagadnienia źródeł danych w Polsce, a także omówienie kwestii dostępu do danych oraz otwartości danych w porównaniu z innymi krajami. Planowana problematyka debaty będzie dotyczyła m.in. dostępności i rodzajów danych tworzonych przez GUGiK, planów tworzenia nowych oraz aktualizacji istniejących baz danych, a także komercyjnych oraz alternatywnych źródeł danych.

Zasadnicze pytania debaty, na jakie uczestnicy będą starali się odpowiedzieć, brzmią: Czy dane mogą być bardziej dostępne? Czy poszczególni użytkownicy rynku danych mogą skutecznie współpracować w zakresie uzupełniania i wymiany danych?

Moderatorem forum będzie red. Jerzy Królikowski z Magazynu Geoinformacyjnego Geodeta, dziennikarz specjalizujący się m.in. w kartografii, rozwiązaniach GIS, nawigacji satelitarnej oraz teledetekcji.

Więcej szczegółów w programie konferencji.