przestrzenny wymiar informacji

Branże

Navigator

Navigator OZM to sposób na zorganizowanie zarządzania i udostępniania dokumentacji mapowej w urzędzie. Pozwala na przeglądanie zgromadzonych danych występujących w formatach rastrowych, wektorowych czy przechowywanych w bazie danych. Jest jednolitym źródłem informacji dla wszystkich jednostek samorządowych używających zasobów mapowych. Aplikacja pozwala na przeglądanie i drukowanie numerycznej mapy zasadniczej  generowanej wprost z bazy danych, podłączanie innych map wektorowych i plików rastrowych oraz serwisów WMS.


Wspierane procesy

 • Przeglądanie map w trybie warstwowym
 • Pomiary długości i powierzchni 
 • Pobieranie wybranej treści mapy zasadniczej z bazy danych SDO
 • Obsługa popularnych formatów dokumentacji
 • Wielostanowiskowa praca z zasobem
 • Pobieranie warstw danych przestrzennych z bazy Oracle Spatial/Locator
 • Wykorzystanie danych przestrzennych z serwisów WMS
 • Drukowanie wygenerowanych map wraz z szablonowymi ramkami, treścią pozaramkową, pięczątkami

 

Korzyści

 • Szybkie wyszukiwanie i pobieranie aktualnych danych z serwera
 • Łatwość nawigacji po zasobach
 • Szybkie wyszukiwanie i przeglądanie map złożonych w elektronicznym archiwum za pomocą definiowanych warunków (miejsca, położenia geodezyjnego mapy, numeru działki ewidencyjnej)

Galeria