przestrzenny wymiar informacji

Branże

Zasilanie Systemów w Dane

Każdy, nawet najbardziej rozbudowany i kompleksowy system informatyczny jest tak doskonały, jak dane w nim gromadzone. Dlatego jakość, aktualność i prawidłowość danych jest podstawą działania każdego systemu, a tym samym i decyzji, działań i procesów wspieranych przez dany system.

Wiele przedsiębiorstw elektroenergetycznych gromadzi w postaci danych kompleksową wiedzę specjalistyczną i terabajty informacji o posiadanej infrastrukturze, nieruchomościach oraz klientach. Dlatego właściwe gromadzenie danych, ich ustrukturyzowanie i przechowywanie jest ogromnie ważne.

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w zasilaniu systemów informacji przestrzennej w dane. W krótkim czasie jesteśmy w stanie zasilić system, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość danych i ich całkowitą zgodność z wymaganiami i oczekiwaniami użytkowników. Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji.

Jesteśmy przygotowani zarówno do wykonania podstawowych zadań, jak skanowanie i kalibracja map, jak również do organizacji skomplikowanych procesów archiwizacji dokumentów wraz z ich parametryzacją oraz do paszportyzacji sieci uzbrojenia technicznego.