przestrzenny wymiar informacji

Branże

Opracowanie Danych

Wiele jednostek samorządowych gromadzi w postaci danych kompleksową wiedzę specjalistyczną i terabajty informacji o zarządzanym obszarze oraz obywatelach. Dlatego właściwe gromadzenie danych, ich ustrukturyzowanie i przechowywanie jest ogromnie ważne.

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w zasilaniu systemów informacji przestrzennej w dane. W krótkim czasie jesteśmy w stanie zasilić system w dane, zapewniając jednocześnie ich najwyższą jakość i całkowitą zgodność z wymaganiami i oczekiwaniami użytkowników. Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji.

Jesteśmy przygotowani zarówno do wykonania podstawowych zadań, jak skanowanie i kalibracja map, jak również do organizacji skomplikowanych procesów archiwizacji dokumentów wraz z ich parametryzacją oraz do paszportyzacji sieci uzbrojenia technicznego.

 

Galeria