przestrzenny wymiar informacji

GISforum

Oracle Spatial Day 2014

5 marca 2014, Warszawa


Konferencja ma na celu prezentację szerokiego wachlarza rozwiązań Oracle z zakresu technologii przestrzennych – Spatial. Spotkanie jest dedykowane klientom firmy Oracle oraz użytkownikom technologii Oracle Spatial z instytucji i firm reprezentujących różne branże gospodarki.

Oracle Spatial Day to wykłady i prezentacje merytoryczne poświęcone m.in.:

  • kierunkom rozwoju oferty Oracle Spatial w najbliższych latach, 
  • innowacjom w oprogramowaniu Oracle Spatial and Graph 12c,
  • technologiom GIS wspierającym otwarty standard Oracle Spatial,
  • przykładom wdrożeń technologii Oracle Spatial w różnych firmach i instytucjach.
Szczegóły merytoryczne znajdują się w programie konferencji.
 
Autorami prelekcji są praktycy oraz eksperci w dziedzinie Oracle Spatial, którzy na co dzień współpracują z wieloma instytucjami oraz przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń technologii przestrzennych. 

Wysoką jakość merytoryki konferencji gwarantują specjaliści z firm Oracle i SHH. Spółka SHH jest partnerem Oracle na rynku polskim ze specjalizacją Oracle Spatial.