przestrzenny wymiar informacji

GISforum

Podsumowanie Oracle Spatial Day 2014

Pierwsza edycja konferencji Oracle Spatial Day zgromadziła przedstawicieli wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu technologii informacji przestrzennej. Ważnymi punktami programu były wystąpienia Alberta Godfrinda oraz Janusza Naklickiego - światowych ekspertów w tej dziedzinie. Pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia jest Oracle oraz Centrum Kompetencyjne Oracle Spatial - wrocławska firma SHH, która jako jedyna w Polsce posiada specjalizację w tym zakresie.

Konferencja odbyła się 5 marca br. w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników reprezentujących m.in. zarządców infrastruktury transportu, zarówno drogowej, jak i kolejowej, przedsiębiorstwa sieciowe (m.in. gazownictwo, wodociągi, telekomunikację), jak również przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, biur projektowych i geodezyjnych oraz ośrodków akademickich. Partnerem konferencji była firma Opitz Consulting, oferująca innowacyjne rozwiązania i doradztwo w zakresie technologii Oracle.


50-krotny wzrost liczby danych do 2020 roku

Konferencję otworzyły wystąpienia Janusza Naklickiego, wiceprezydenta firmy Oracle na obszarze  ECEMEA, oraz Alberta Godfrinda, jednego z głównych architektów rozwiązań Oracle Spatial.  Podkreślali oni m.in. zjawisko eksplozji ilości danych, także przestrzennych, z jakim mamy dziś do czynienia. Wystąpienia wielu prelegentów nawiązywały do tego zagadnienia i dotyczyły technologicznych sposobów radzenia sobie z nim, m.in. poprzez wykorzystanie Big Data. Technologia była prezentowana nie tylko w kontekście zarządzania standardowymi zasobami informacji, ale także poprzez ciekawe przykłady ze świata sportu - np. analiza aktywności piłkarza poprzez zestawienie danych na mapie czy skuteczne wykorzystanie zgromadzonych informacji przez drużynę Oracle w regatach America’s Cup, które zadecydowało o zwycięstwie.

W sesji otwierającej konferencję Tomasz Wesołowski, Dyrektor Projektu ds. Systemu SILK w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., otrzymał z rąk Janusza Naklickiego wyróżnienie dla zarządcy krajowej sieci linii kolejowych za konsekwentne i innowacyjne wdrażanie technologii Oracle Spatial w projektach informatycznych.


Trendy, technologie, praktyczne zastosowania

W programie konferencji dominowały prezentacje kluczowych rozwiązań, m.in. Oracle Spatial and Graph, Oracle Database 12c, Oracle Database Locator, MapViewer, Oracle Database Appliance i Exadata. Prelekcje dotyczyły także praktycznego wykorzystania tych zaawansowanych technologii przestrzennych w Polsce i na świecie w wielu różnych branżach. Prezentacje przedstawicieli firmy SHH były poświęcone konkretnym zastosowaniom rozwiązań Oracle - Liniowemu Systemowi Odniesienia (LRS), Hurtowni Danych Drogowych oraz Business Intelligence z kontekstem przestrzennym.

Ciekawym punktem programu była prezentacja na żywo aplikacji Mapa Interaktywna Linii Kolejowych (MILK) przez dyr. Tomasza Wesołowskiego z PKP PLK S.A. Ogólnodostępny portal webowy (http://mapa.plk-sa.pl) prezentuje w postaci mapy szczegółowe informacje o liniach kolejowych i ich najważniejszych parametrach.


Nowe wydarzenie na mapie spatial

Merytoryka konferencji została wysoko oceniona przez większość uczestników. W ich opinii wydarzenie powinno mieć cykliczny charakter. Formuła konferencji będzie ewoluować zgodnie z oczekiwaniami i opiniami użytkowników rozwiązań Oracle Spatial.

 

Galeria konferencji