przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Oracle Spatial

Standardowy i otwarty zapis danych przestrzennych (Oracle Locator) jest dostępny na poziomie każdej wersji baz Oracle. Może być on wykorzystywany we wszystkich rozwiązaniach, w których wymagana lub oczekiwana jest lokalizacja przestrzenna w szczególności w aplikacjach biznesowych (BI) i GIS.

Oracle Spatial – opcja do bazy Oracle 11g Enterprise Edition – zawiera obsługę brył 3D, wszystkich danych geoprzestrzennych wektorowych i rastrowych, topologię oraz modele sieciowe. Jest dedykowany do zastosowań zaawansowanych systemów GIS (wykorzystywanych w obszarze zarządzania nieruchomościami, przedsiębiorstw sieciowych oraz bezpieczeństwem i obroną narodową).
Natywny format zapisu danych przestrzennych udostępniany przez bazy Oracle eliminuje lub znacznie ogranicza koszty dostępu do danych w izolowanych systemach i jest wspierany przez wszystkich liderów GIS. Tylko Oracle zapewnia bezpieczeństwo przemysłowe, wydajność, skalowalność i zarządzanie systemami o znaczeniu strategicznym przetwarzających dane przestrzenne.
 

Opinie partnerów

"Warunkiem dobrej współpracy jest nie tylko partnerstwo, ale wspólna wizja tworzenia jak najlepszych rozwiązań. Realizujemy ją z firmą SHH - Centrum Kompetencyjnym Oracle Spatial, gwarantując klientom perspektywiczne zarządzanie przestrzenną informacją o zasobach."

Janusz Naklicki, Vice President AFTA Oracle Corporation

Specjalizacja Oracle Spatial