przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

PowerDraft

Prawie MicroStation.

Firma Bentley doskonale zdaje sobie sprawę, że nie dla wszystkich użytkowników i nie do wszystkich zastosowań pełne MicroStation jest niezbędne. Dlatego powstała uproszczona wersja MicroStation, którą nazwano Bentley PowerDraft. PowerDraft w 100% oparty jest na bazie kodowej MicroStation, co zapewnia wzajemną, pełną zgodność obsługiwanych formatów danych oraz narzędzi projektowych. Aplikacja przeznaczona jest do tworzenia rysunków oraz dokumentacji technicznej na płaszczyźnie, umożliwia jednak tworzenie oraz przeglądanie plików trójwymiarowych oraz wprowadzanie do nich prostych elementów bryłowych. Można przyjąć, że jest wersją MicroStation pozbawioną zaawansowanych funkcji 3D (modelowania i wizualizacji).

Wszystkie nowości i usprawnienia, które pojawiły się w Generacji V8, dostępne są również w Bentley PowerDraft, m.in.:

  • naturalny sposób obsługi najpopularniejszych formatów danych inżynierskich DGN i DWG (bez konwersji), 
  • rejestracja zmian wprowadzanych do projektu i przywracanie dowolnej jego wersji (funkcja Cofnij bez ograniczeń), 
  • zabezpieczanie danych projektowych mechanizmami podpisów elektronicznych oraz indywidualnych praw dostepu dla poszczególnych użytkowników, 
  • pełna obsługa plików rastrowych w wielu formatach, 
  • łączenie elementów plików projektowych z rekordami baz danych, 
  • rozbudowa środowiska o dodatkowe aplikacje (VBA, MDL, Java, MicroStation BASIC). 

Tryby pracy programu.

Ponieważ Bentley PowerDraft stanowi część Generacji V8, potrafi w pełni wykorzystać możliwości i usprawnienia zawarte w formacie danych DGN V8. Dzięki nim możliwa była likwidacja ograniczeń wielkości zarówno samych plików DGN, jak i ich komponentów – np. dowolna wielkość definicji symbolu (komórki), nieograniczona liczba warstw w projekcie czy dowolna liczba dołączanych plików odniesienia. Format danych DGN od dawna pozostawał niezmieniony i dotychczasowi użytkownicy mają już duże archiwa projektów i plików DGN z poprzednich wersji (nazywanych V7 DGN).

Dlatego oprogramowanie posiada predefiniowane tryby pracy – V7 DGN i V8 DGN – umożliwiając użytkownikom wybór trybu i plików, które chcą w danej chwili opracowywać. Jeżeli Bentley PowerDraft zostanie uruchomiony w trybie V7 DGN, dostępna będzie pełna edycja plików V7, jednak funkcjonalność oprogramowania, która nie może zostać wykorzystana w starej wersji formatu DGN, zostanie wyłączona. W trybie V8 DGN przy każdej próbie otworzenia pliku V7 użytkownik ma wybór: konwersja pliku do nowego formatu lub otworzenie pliku w formacie oryginalnym, ale tylko do odczytu.

Bentley PowerDraft posiada również narzędzia do konwersji wsadowej dużej liczby plików V7 DGN do formatu V8 DGN. Pozwala to konwertować jednym poleceniem duże archiwa plików projektowych z poprzednich wersji MicroStation.

Dla branży inżynierskiej. Bentley PowerDraft jest obecnie najtańszym oprogramowaniem pozwalającym w sposób naturalny opracowywać najpopularniejsze na rynku formaty danych projektowych – DGN i DWG. Może stanowić uzupełnienie posiadanej bazy oprogramowania w firmie działającej w dowolnej branży inżynierskiej lub stać się podstawowym narzędziem w firmach, które zajmują się projektowaniem i kreśleniem 2D.

Platforma MicroStation