przestrzenny wymiar informacji

Branże

Plany Operacyjno-Ratownicze

Cyfrowe Plany Operacyjno-Ratownicze są osadzone w strukturze mapy cyfrowej istniejącej w zasobach zakładu. Postać elektroniczna rozwiązania stanowi jedną z warstw tematycznych prowadzonej mapy cyfrowej zakładu.


Wspierane procesy

 • Gromadzenie podstawowych informacji o lokalizacji i działalności zakładu 
 • Określenie zagrożeń i procedur prowadzenia na terenie zakładu działań ratowniczych
 • Wskazanie sposobu postępowania poawaryjnego
 • Przygotowanie dokumentacji graficznej w skali zapewniającej czytelne przedstawienie wymaganych informacji
 • Wykaz obiektów mogących ulec awarii lub stanowiących źródło zagrożenia
 • Specyfikacja osób, które mogą zostać dotknięte skutkami awarii


Korzyści

 • Prosty i powszechny dostęp do informacji w obszarze sytuacji kryzysowych
 • Szybka aktualizacja danych 
 • Możliwość wielokrotnego powielania całości lub fragmentów planu (wydruki)
 • Wykonywanie różnorodnych analiz (inwentaryzacja sprzętu, substancji niebezpiecznych)
 • Możliwość rozbudowy i poszerzenia funkcjonalności podstawowej wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

 

Galeria