przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Descartes

Najbardziej funkcjonalne na świecie rozwiązanie do obróbki kolorowych plików rastrowych.

Łatwo jest tworzyć interesujące i dynamiczne prezentacje korzystając z Bentley Descartes. Możliwe jest nakładanie rastrów lub mozaiki obrazów na cyfrowy model terenu w celu stworzenia dokładnej reprezentacji 3D ukazującej projekty w możliwie najbardziej realistyczny sposób. Wizualizacja wspomaga procesy podejmowania decyzji i ogranicza do minimum konieczność powtarzania działań przy planowaniu i projektowaniu, dzięki realistycznemu ukazaniu projektu i jego otoczenia. Przyspiesza to także zatwierdzanie projektu i jego finansowanie dzięki tworzeniu profesjonalnych prezentacji, animacji i przelotów nad obiektami.

Bentley Descartes został zaprojektowany aby zapewnić wygodną kontrolę nad wszystkimi funkcjami niezbędnymi do interpretacji danych rastrowych oraz ich wektoryzacji. Przyspiesza pracę, oszczędza czas i pieniądze dzięki zastosowaniu funkcjonalnych zestawów narzędzi m.in. do czyszczenia, wektoryzacji i optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Descartes może także analizować tylko piksele o wybranych kolorach w czasie prowadzenia automatycznej czy manualnej wektoryzacji z dokładnością geodezyjną na potrzeby dalszych prac inżynierskich. Zachowaj i wykorzystaj istniejącą, zeskanowaną dokumentację lub rysunki poprzez ich konwersję w MicroStation z wykorzystaniem Bentley Descartes.

Połączenie możliwości opracowywania materiałów skanowanych praktycznie w dowolnym formacie i w dowolnym odwzorowaniu z geodezyjną precyzją MicroStation i innych aplikacji geoprzestrzennych firmy Bentley służy tworzeniu map tradycyjnych i cyfrowych zgodnie z wymaganiami biznesowymi lub narzuconymi standardami. Bentley Descartes oferuje niespotykany poziom integracji dla danych rastrowych. Wykorzystuje w pełni geometryczną dokładność środowiska MicroStation, co pozwala uzyskać materiały o geodezyjnej dokładności na potrzeby kartografii i innych branż inżynierskich. Ścisła integracja programu Bentley Descartes i MicroStation eliminuje konieczność dublowania środowisk pracy dla danych rastrowych i wektorowych.

Możliwe jest czyszczenie rysunków m.in. poprzez wypełnianie brakujących pikseli wewnątrz linii, kasowanie fragmentów rastra, automatyczne usuwanie zanieczyszczeń określonej wielkości itp. Działanie narzędzi czyszczenia można także zastosować tylko do wybranego obszaru obrazu rastrowego i tylko do pikseli o określonych, wyselekcjonowanych kolorach. Bentley Descartes oferuje także bogaty zestaw narzędzi do edycji obrazów. W szybki sposób można poprawić jakość zniszczonych dokumentów czy przygotować je do procesu automatycznej wektoryzacji by w konsekwencji przedłużyć trwałość posiadanej dokumentacji.

Bentley Descartes zawiera narzędzia do przycinania, kopiowania, przesuwania, łączenia, skalowania, odbicia lustrzanego, wyrównywania i obracania obrazów lub ich fragmentów, jak również narzędzia do tworzenia ustalanie przezroczystości i przenikalności dla wybranych fragmentów obrazów rastrowych. Te interakcyjne narzędzia wyświetlają wszelkie zmiany dynamicznie co czyni manipulowanie obrazami intuicyjnym i wydajnym. Narzędzia te mogą pomóc w automatyzacji tworzenia mozaiki z wielu rastrów, tyczenia tras w planie, do ustalania ułożenia wydruków itp. Mechanizmy wpływające na poprawianie jakości obrazów oraz kontrola rozdzielczości umożliwiają natychmiastową korekcję i dopasowanie obrazów bez konieczności ich konwersji do innych formatów. Rozbudowany interfejs programowania aplikacji (API) Bentley Descartes pomaga automatyzować powtarzalne czynności związane z obróbką rastrów, które można realizować również w trybie wsadowym.

Unikalne narzędzia kalibracji obrazów w trybie WYSIWYG z kontrolą parametrów i statystyk transformacji są znacznie bardziej intuicyjne od innych rozwiązań wymagających osobnych okien dla danych wektorowych i rastrowych. W czasie kalibracji możliwe jest dynamiczne wyświetlanie poprawnych danych wektorowych na tle korygowanego obrazu, tak by można było na bieżąco weryfikować model transformacji przed ponownym przeliczeniem rastra. Możliwa jest także transformacja danych wektorowych z wykorzystaniem tego samego modelu oraz prowadzenie czasochłonnych obliczeń dla wielu obrazów rastrowych w trybie wsadowym, w dogodnym czasie.

Zwracamy uwagę na szybkie i wydajne wyświetlanie oraz możliwości Bentley Descartes w zakresie składania wielu obrazów rastrowych, tak zdjęć lotniczych jak również dokumentacji skanowanej. Tylko od Państwa decyzji zależy czy wiele plików rastrowych zostanie połączone do jednego pliku wynikowego, czy pliki składowe będą przechowywane niezależnie i wyświetlane w formie mozaiki w środowisku Bentley Descartes. Wiele obrazów rastrowych można przetwarzać czy edytować jednocześnie, a proces ten jest łatwy, interakcyjny i możliwy do przeprowadzenia w kilka minut.

Bentley Descartes jest zbudowany na bazie Menadżera plików rastrowych, znanej z MicroStation technologii bardzo szybkiego wyświetlania obrazów rastrowych. Operacje wczytywania, zmiany skali wyświetlania czy interaktywnego przesuwania działają błyskawicznie. Użytkownik może płynnie przechodzić między edycją danych rastrowych i wektorowych w jednym środowisku, zachowując pełną kontrolę nad kolejnością pozycjonowania danych wektorowych i rastrowych zapewniając optymalne wyświetlanie i drukowanie w dowolnym momencie.

Bentley Descartes oferuje obsługę szerokiego zakresu formatów binarnych, kolorowych i tonalnych stosowanych w branży (1, 4, 8, 11 oraz 24, 48 i 64 bitowych). Wszystkie formaty plików są obsługiwane natywnie (bez konwersji) co zapewnia optymalne działanie oprogramowania. Program oferuje szybkie operacje otwierania i zapisu bez konwersji, z jednoczesną możliwością konwersji pomiędzy wszystkimi obsługiwanymi formatami (w tym wsadowo) zapewniając elastyczne podejście do stosowanych wewnętrznych standardów oraz wymiany danych z innymi systemami.