przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System udostępniania danych mapowych o sieciach wod-kan w WiK Kielce

Celem projektu było wykonanie systemu graficznego udostępniania danych mapowych o sieciach wod-kan. dla miasta Kielce w oparciu o mapę numeryczną Geo-Info.

Efektem zakończonego projektu było opracowanie technologii importu danych za pomocą autorskiej aplikacji do serwera publikującego oraz przechowywanie i publikowanie przez serwer cyfrowych zasobów mapowych w intra/internecie, wraz z możliwością edycji danych opisowych.

W ramach projektu firma SHH wykonała:

  • zasilenie systemu w dane - import z systemu Geo-Info
  • instalację i konfigurację serwera publikującego GIS
  • szkolenia z zakresu obsługi aplikacji do importu danych, systemu PARIS Looxx Web
  • szkolenia z zakresu konfiguracji serwera publikującego

Powszechność dostępu do danych graficznych i opisowych została zrealizowana na bazie serwisu PARIS Looxx Web, udostępniającego użytkownikom zasoby graficzne w postaci wektorowej oraz ich atrybuty opisowe w standardowej przeglądarce webowej.