przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Aktualizacja wektorowej mapy rowów dla ARiMR

Dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie wykonaliśmy projekt pn. "Aktualizacji wektorowej mapy rowów przy użyciu techniki GIS, zawierającej dane geometryczne rowów o szerokości poniżej 2m, zgłoszonych przez rolnik na załącznikach graficznych do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich".

Głównym celem projektu była aktualizacja wektorowej mapy rowów przy użyciu techniki GIS, zawierającej dane geometryczne rowów o szerokości poniżej 2m, w układzie współrzędnych 1992. Zadanie polegało na aktualizacji wektorowej mapy rowów na podstawie materiałów i zestawień przekazanych przez Zamawiającego.

Przy opracowaniu aktualizacji obiektów wektorowej mapy rowów o szerokości poniżej 2m, podstawą opracowania był obraz cyfrowej ortofotomapy przekazany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast dane dotyczące przebiegu granic działek referencyjnych, mapa ewidencyjna w postaci wektorowej, oraz załączniki graficzne wykorzystywane były do lokalizacji położenia rowu o szerokości poniżej 2m. Obszar opracowania stanowiło 16 województw.