przestrzenny wymiar informacji

GISforum

Program seminarium

4 grudnia 2014  |  Wrocław  | hotel Mercure, sala Tumska


Rejestracja uczestników, poranna kawa (godz. 10.00 – 10:30)


 • Otwarcie seminarium, Stanisław Biernat, SHH (godz. 10:30 – 10:40)


 • 30-lat Bentley dla infrastruktury – przegląd produktów, Paweł Jankowski, Bentley (godz. 10:40 – 11:00)

Zaprezentowany zostanie przegląd produktów Bentley Systems wspomagających projektowanie oraz ewidencję i utrzymanie infrastruktury technicznej. Bentley przez lata znany z flagowego produktu Microstation, oferuje dzisiaj specjalizowane produkty dla wielu branż dziedziczące własności środowiska Microstation oraz wychodzące naprzeciw potrzebom konkretnych sektorów gospodarki.


 • Bentley Map SS4 – wyjdź poza narzędzia MicroStation, Tomasz Targowski, SHH (godz. 11:00 – 11:30)

Podstawowe zagadnienia prezentacji:

 • wektor, raster i co dalej? - ewolucja formatów danych w GIS i przykłady ich użycia w Bentley Map (m.in. bazy spatial, chmury punktów, serwisy OGC),
 • przykład analizy danych w Bentley Map (resymbolizacja, przeglądarka danych),
 • rola Bentley Map w przetwarzaniu informacji - ścieżka wykorzystania narzędzia (m.in. import, analiza, eksporty danych i map poza środowisko edycyjne Bentley Map z uwzględnieniem efektu).


 • Jak łatwo prowadzić ewidencję sieci uzbrojenia terenu, Adrian Baranowski, SHH (godz. 11:30 – 12:00)    

Zaprezentowane zostanie rozwiązanie do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, które umożliwia gromadzenie informacji o sieciach i zdarzeniach na niej (np. awarie, remonty) wykorzystując mapy papierowe, jak i dane wektorowe.
Podczas prezentacji programu na żywo zostaną pokazane również sposoby wykorzystania darmowych źródeł danych (np. mapa ewidencyjna, zdjęcia lotnicze), szybkiej nawigacji po zasobie mapowym oraz proste wyszukiwanie informacji o sieciach poprzez punkty adresowe, numery działek czy informacje opisowe obiektów sieci. Prezentacja jest dedykowana głównie dla osób zajmujących się ewidencją sieci.


Przerwa kawowa, catering (godz. 12:00 – 12:30)


 • Inny wymiar Bentley: przykłady wykorzystania technologii Bentley 3D w górnictwie i geologii, Marek Sołowczuk, SHH (godz. 12:30 – 13:00)

Prezentacja obejmować będzie:

 • tworzenie modeli przestrzennych w oparciu o dane pochodzące z różnych źródeł (pliki tekstowe, wektorowe, rastry, chmury punktów),
 • operacje na modelach przestrzennych (operacje boole'owskie, wykrywanie i analiza konfliktów, tworzenie przekrojów dynamicznych),
 • przestrzenne osadzanie elementów dokumentacji,
 • przygotowanie wydruku dynamicznego.


 • Technologie OpenRoads w projektowaniu infrastruktury, Robert Marcinkowski, Bentley Systems (godz. 13:00 – 13:30)

OpenRoads jest nowoczesną i bazową technologią dla produktów firmy Bentley przeznaczonych do projektowania w zakresie inżynierii lądowej. Technologia ta poszerza granice projektowania, zapewniając trójwymiarowe dynamiczne modelowanie, wizualizację w czasie projektowania, wspomaganie projektowania inżynierskiego, mobilność informacji. OpenRoads zapewnia również kompatybilność standardów, dokumentacji i danych z poprzednich systemów, oferując jednocześnie modelowanie informacji w celu uzyskania inteligentnej infrastruktury. Aktualnie w technologii OpenRoads dostępne jest już oprogramowanie dla branży drogowej i zagospodarowania terenu (InRoads/PowerCivil, MXRoad, GEOPAK), infrastruktury technicznej (Subsurface Utility Engineering), branż górniczej (MineCycle) i geodezyjnej (PowerSurvey) oraz wkrótce dla mostowej (PowerBridge Modeler).


 •  Źródła dofinansowania dla MSP, Rafał Czerkawski, Prezes Zarządu, Centrum Wspierania Projektów Europejskich (godz. 13:30 – 13:50)

Pozyskiwanie środków niezbędnych do rozwoju firmy jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Trwający proces planowania środków na lata 2014 - 2020 stanowi szansę na skok cywilizacyjny dla polskich przedsiębiorców. Niemniej pozyskiwanie unijnych pieniędzy wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad w ogłaszanych konkursach. W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną informacje na temat:

 • ilości środków pieniężnych z Unii Europejskiej w poszczególnych programach i województwach,
 • efektywnego przygotowania do pisania wniosków o dotacje,
 • możliwości pomocy czy współpracy w przedmiotowym zakresie.


 • Rozwiązania wielkoformatowe Ricoh dla CAD/GIS, Dariusz Barcikowski, Ricoh (godz. 13:50 – 14:10)

W jaki sposób wybrać urządzenie, które zapewni nie tylko wysoką jakość ale również ergonomię użytkowania i ekonomię eksploatacji? Podczas prelekcji Ricoh zostaną omówione możliwości rozwiązań wielkoformatowych dedykowanych CAD/GIS: urządzenia laserowe i kolorowe urządzenie żelowe. Prowadzący przedstawi jeden z najpopularniejszych obecnie na rynku rozwiązań dla inżynierów specjalistów w zakresie projektowania i zarządzania infrastruktura techniczną - Ricoh MPCW2200SP.


 • Podsumowanie i zamknięcie seminarium (godz. 14:10 – 14:20)

Organizator seminarium


Partnerzy seminarium

 


Patroni medialni