przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System informacji o sieci ciepłowniczej dla MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku podjęło współpracę z firmą SHH w celu budowy systemu informacji o sieci ciepłowniczej (GIS) opartego na numerycznej mapie zasadniczej miasta Włocławka.

Celem wdrożenia systemu było m. in.

  • opracowanie modelu paszportyzacji sieci ciepłowniczej w autorskiej technologii PARIS 
  • automatyzacja importu danych z formatu ‘EWmapa’ do relacyjnej bazy danych Oracle (serwera danych i serwera publikującego), 
  • wdrożenie modułu edycji danych graficznych i opisowych oraz serwisu publikującego dane graficzne i opisowe. 

W ramach projektu firma SHH wykonała:

  • wdrożenie systemu PARIS-EC wraz z zasileniem systemu w dane, 
  • instalację i konfigurację serwera publikującego PARIS LooXXweb, 
  • szkolenia z zakresu obsługi aplikacji do importu danych oraz środowiska PARIS. 

Powszechność dostępu do danych graficznych i opisowych została zrealizowana na bazie serwisu PARIS LooXXweb, udostępniającego użytkownikom zasoby graficzne w postaci wektorowej oraz ich atrybuty opisowe w standardowej przeglądarce webowej. Import i edycja danych (graficznych i opisowych) została zrealizowana na bazie systemu PARIS-EC.