przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System Informacji dla Linii Kolejowych (SILK) oraz System Referencyjny dla PKP PLK

Istotą projektu było opracowanie oraz wytworzenie koncepcji elastycznego i skalowalnego Systemu Informacji dla Linii Kolejowych (SILK), a następnie przebadanie jego potencjalnej użyteczności i zakresu możliwej stosowalności w wybranych zagadnieniach. Projekt objął szereg interdyscyplinarnych uzgodnień i działań, łączących wiedzę kolejową informatyczną i organizacyjną.


Podmioty zaangażowane w realizacje projektu:

 • PKP Informatyka
 • Biuro Geodezji PLK SA
 • Biuro Informatyki PLK SA
 • SHH sp. z o.o.

Krótki opis efektów uzyskanych przy realizacji modułu LRS:

 1. LRS zbudowany jest z wykorzystaniem technologii Oracle Spatial, co czyni go systemem otwartym i niezależnym od docelowych rozwiązań aplikacyjnych oraz daje podstawy do budowy bazy danych dla innych rozwiązań informatycznych Spółki 
 2. LRS stanowi podstawę rozwiązania a wraz z funkcjami analitycznymi może być wykorzystywany zarówno w systemach operacyjnych (zarządzanie dokumentacją, paszportyzacja linii, zarządzanie majątkiem trwałym, itp.), jak i systemach decyzyjnych (narzędzia klasy Business Intelligence).
 3. LRS integruje informacje o położeniu geograficznym (xyz) z informacja o parametrach: linia nr i kilometraż
 4. Dane LRS są opracowywane przez jednostkę odpowiedzialną za aktualizację i udostępnione innym podmiotom w formie do odczytu.
 5. Geometria LRS jest zbudowana w bazie Oracle Spatial w sposób inteligentny z prawidłowa interpretacja węzłów, linii, połączeń, której nie da się uzyskać w serwisach typu Google maps czy innych.

W zakresie projektu wykonano następujące prace:

 • przeniesienie do struktur Oracle Spatial bazy danych linii kolejowych opracowanej przez Biuro Geodezji Kolejowej
 • opracowanie narzędzia służącego do aktualizacji LRS w środowisku graficznym Bentley, w tym do edycji graficznej oraz edycji danych opisowych w tym importowania danych (z formatów *.shp, *.dbf, *.dxf, *.dgn, *.dwg) i eksportowania danych (do formatów *.shp, *.dbf, *.mdb, *.dxf, *.dgn) w tym: 
  • zapewnienie narzędzi do rekalibracji (korekta kilometrażu) systemu LRS
  • możliwość modyfikacji metadanych 
  • poprawne przypisanie układu współrzędnych do obiektów
  • możliwość przeliczenia współrzędnych „w locie”
  • możliwość eksportu danych LRS do standardowych formatów (shp, dbf, mdb, dxf, dgn)
 • integracja modułu LRS z bazą danych POS
 • wizualizacja sieci linii kolejowych wraz z wyszukiwaniem informacji
 • narzędzia do wykonywania analiz przestrzennych na bazie LRS