przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Mapa Interaktywna Linii Kolejowych dla PKP PLK

Istotą projektu SILK było opracowanie oraz wytworzenie koncepcji elastycznego i skalowalnego Systemu Informatycznego o Liniach Kolejowych - SILK, a następnie przebadanie jego potencjalnej użyteczności i zakresu możliwej stosowalności w wybranych zagadnieniach. Projekt objął szereg interdyscyplinarnych uzgodnień i działań, łączących wiedzę kolejową informatyczną i organizacyjną.

Podmioty zaangażowane w realizacje projektu:

  • PKP Informatyka 
  • SHH Sp. Zo o 
  • Biuro Geodezji PLK SA 
  • Biuro Informatyki PLK SA 

Celem realizacji MODUŁU DOSTEPOWEGO WWW było zbudowanie narzędzi do publikacji danych przestrzennych i opisowych o nieruchomościach (w powiązaniu z LRS), z wykorzystaniem technologii Oracle iAS i serwisu webowego Oracle MapViewer. Dostosowano wizualizację danych przestrzennych nieruchomości w serwisie WWW tak by były spójne z danymi LRS.


Zapewniono użytkownikom możliwości generowania predefiniowanych raportów poprzez serwis WWW jak i przygotowano docelową funkcjonalność, realizowaną w ramach głównego projektu SILK, która ma umożliwiać generowanie map tematycznych w przeglądarce oraz ich wydruk. możliwe jest wyszukiwanie informacji o działkach na podstawie atrybutów opisowych i przestrzennych.