przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Spatial Know-How

Nasza wiedza w zakresie technologii przestrzennych:

 • modelowania struktur spatial,
 • projektowania baz i hurtowni danych przestrzennych,
 • rozwijania  technologii i narzędzi IT z kontekstem przestrzennym,
 • publikacji danych przestrzennych w Internecie,
 • wdrażania geoinformacji (tworzenia i pozyskiwania cyfrowych treści).

Nasze usługi z zakresu spatial to:

 • geokodowanie danych,
 • audyt, czyszczenie i zapewnienie jakości danym spatial,
 • zarzadzanie danymi przestrzennymi,
 • audyt, optymalizacja oraz tuning struktur spatial,
 • spatial data mining,
 • tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej,
 • zaawansowane analizy przestrzenne,
 • przetwarzanie dużych zbiorów danych przestrzennych,
 • przechowywanie chmur punktów i modeli TIN w bazie danych,
 • upraszczanie struktur IT poprzez integrację kontekstu przestrzennego,
 • wizualizacja danych GIS,
 • modele sieciowe, topologiczne,
 • inteligentne systemy referencyjne LRS,
 • integracja systemów informatycznych wykorzystujących dane przestrzenne,
 • narzędzia ETL zasilania bazy i hurtowni danymi spatial,
 • implementacja wymiaru przestrzennego w Business Intelligence,
 • budowa dedykowanuch rozwiązań branżowych,
 • dobór rozwiązań hardware pod systemy Spatial.

Dodajemy wymiar przestrzenny do każdej informacji zarządczej.

Opinie partnerów

"Warunkiem dobrej współpracy jest nie tylko partnerstwo, ale wspólna wizja tworzenia jak najlepszych rozwiązań. Realizujemy ją z firmą SHH - Centrum Kompetencyjnym Oracle Spatial, gwarantując klientom perspektywiczne zarządzanie przestrzenną informacją o zasobach."

Janusz Naklicki, Vice President AFTA Oracle Corporation

Specjalizacja Oracle Spatial