przestrzenny wymiar informacji

 • Produkty naszych doświadczeń

  Oferowane systemy wspierają zarządzanie informacją przestrzenną i techniczną w przedsiębiorstwach oraz organizacjach

 • Nasze podejście do GIS

  Stworzyliśmy autorską technologię GIS funkcjonującą w oparciu o komponenty przestrzenne

 • Akademia GISforum 2016 - podsumowanie

  Program warsztatów obejmował praktyczną prezentację produktów Bentley. Ciekawostką była sesja terenowa z wykorzystaniem profesjonalnego drona (UAV). Partnerami warsztatów były firmy Bentley, IWing i Lenovo.

GISforum

Konferencja Oracle Spatial Day 2015

5 maja 2015  |  Warszawa, Centrum Szkoleniowe Adgar  |  udział bezpłatny


Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania i zastosowania z zakresu technologii przestrzennych Oracle Spatial. Wydarzenie jest dedykowane potencjalnym i aktualnym użytkownikom Oracle Spatial oraz klientom firmy Oracle reprezentującym instytucje i przedsiębiorstwa z różnych branż gospodarki.

Program konferencji to wykłady i prezentacje merytoryczne poświęcone m.in.:

 • technologii Oracle Spatial i kierunkom jej rozwoju,
 • innowacjom w oprogramowaniu Oracle Spatial and Graph 12c,
 • aplikacjom GIS wspierającym otwarty standard Oracle Spatial,
 • przykładom wdrożeń technologii Oracle Spatial.

 

Prelekcje zostaną wygłoszone przez ekspertów, m.in. z firm Oracle, Arrow ECS, Ora600 i SHH, którzy na co dzień współpracują z wieloma instytucjami oraz przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń technologii przestrzennych.

Pomysłodawcami i organizatorami konferencji jest firma Oracle oraz Centrum Kompetencyjne Oracle Spatial - wrocławska firma SHH.

Więcej szczegółów w informacjach organizacyjnych.


Oracle Spatial Day 2014 - nowe wydarzenie na mapie spatial

W 2014 roku konferencja Oracle Spatial Day zgromadziła ponad 100 przedstawicieli wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu zastosowań technologii przestrzennych. Ważnymi punktami programu były wystąpienia Alberta Godfrinda, jednego z głównych architektów rozwiązań Oracle Spatial oraz Janusza Naklickiego, wiceprezydenta firmy Oracle w obszarze  ECEMEA. W programie konferencji dominowały także prezentacje kluczowych rozwiązań, m.in. Oracle Spatial and Graph, Oracle Database 12c, Oracle Database Locator, MapViewer, Business Intelligence, Oracle Database Appliance i Exadata. Prelekcje dotyczyły również praktycznego wykorzystania tych zaawansowanych technologii przestrzennych w Polsce i na świecie. Prezentacje firmy SHH były poświęcone zastosowaniom rozwiązań Oracle - Liniowemu Systemowi Odniesienia (LRS), Hurtowni Danych Drogowych oraz Business Intelligence z kontekstem przestrzennym.

Merytoryka konferencji została wysoko oceniona przez większość jej uczestników.

Więcej informacji w podsumowaniu konferencji Oracle Spatial Day 2014