przestrzenny wymiar informacji

Branże

Urzędy

Jednostki administracji publicznej rejestrują ogromne ilości danych o charakterze przestrzennym. Są to głównie informacje gromadzone w urzędowych rejestrach, pochodzące z kilku obszarów tematycznych. Jakość i aktualność tych danych jest kluczowa dla poprawnej realizacji statutowych celów jednostek oraz wspierania procesów decyzyjnych.

Wspomagamy gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych przestrzennych przez urzędy. Proponowane rozwiązania uzupełniają i wzbogacają wdrożone w jednostkach rejestry i bazy tematyczne o nowe funkcjonalności, a dane o ich wymiar przestrzenny. Wdrożenie oferowanych systemów w istotny sposób wpływa na zwiększenie wydajności pracy, usprawnienie procesu podejmowania decyzji a także obsługi procedur administracyjnych.

Wspierane obszary
 • Modele miast 3D

  Tworzenie i generowanie obiektów 3D na potrzeby urzędów staje się coraz bardziej powszechne. Jednak bez użycia specjalistycznych, a więc dedykowanych aplikacji, stworzenie infrastruktury danych przestrzennych 3D nie jest możliwe.

 • Geoportal

  Internetowy Portal Mapowy esip został stworzony z myślą o zaspokojeniu potrzeb różnorodnych użytkowników - urzędników, obywateli, inwestorów, turystów. Centralna baza danych przestrzennych może być użytkowana w dwóch odrębnych zakresach funkcjonalnych - wewnątrz urzędu oraz publicznie.

 • Mapy Numeryczne

  Jak skutecznie tworzyć, prowadzić i zarządzać zestawem map cyfrowych?

 • Obsługa Zasobów Mapowych

  Jednolite źródło informacji dla wszystkich działów organizacji korzystających z zasobów mapowych.

 • Analityka i Raportowanie

  Wdrożenie technologii Business Intelligence staje się zasadnym działaniem, gdy pojawiają się potrzeby zreorganizowania oraz zoptymalizowania procesów decyzyjnych i procedur realizowanych w urzędzie oraz jednostkach jemu podległych.

 • Bazy Danych Tematycznych

  Tworzenie systemów informacji geograficznej (GIS) jest praktycznie tożsame z koniecznością wytworzenia szeregu cyfrowych opracowań kartograficznych eksponujących określoną ilość istotnych elementów treści mapy, bądź określone zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze czy społeczne.

 • Opracowanie Danych

  Dane gromadzone przez organizacje mają ogromną wartość, często są bezcenne. Jak efektywnie gromadzić i przechowywać kluczowe informacje?