przestrzenny wymiar informacji

Branże

Wodociągi i kanalizacja

Przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne posiadają rozbudowaną infrastrukturę sieci dystrybucji o strategicznym znaczeniu. Sieć jest zbiorem wielu urządzeń i obiektów, które muszą być odpowiednio zinwentaryzowane, a informacja o nich udostępniana w postaci wygodnej w codziennej pracy. Oferowane rozwiązania obejmują szerokie spektrum zastosowań w firmach dystrybucyjnych – od inwentaryzacji danych o infrastrukturze, poprzez procesy eksploatacji, planowania i utrzymania sieci, do zagadnień związanych z jej rozwojem. Systemy gromadzą spójną i kompletną wiedzę, wspomagając tym samym efektywniejsze zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa.

Wspierane obszary
  • Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową

    Zakłady wodociągowe i kanalizacyjne zarządzają rozproszonym majątkiem, którego najcenniejszym elementem jest bardzo rozbudowana sieć. Jak efektywnie prowadzić ewidencję i zarządzać informacją techniczną dotyczącą sieci?

  • Repozytorium Dokumentacji Technicznej

    Budowa narzędzia wspomagającego katalogowanie i przechowywanie dokumentacji oraz umożliwiającego szerokie wykorzystanie dostępnych danych w wydatny sposób usprawni zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie.

  • Zasilanie Systemów w Dane

    Dane gromadzone przez przedsiębiorstwa oraz organizacje mają ogromną wartość, często są bezcenne. Jak efektywnie gromadzić i przechowywać kluczowe informacje?