przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Doroczna wymiana licencji

Optymalny dobór zestawu oprogramowania na nadchodzący rok.

Wraz z szybkimi zmianami wymagań rynkowych zmieniać się musi także zestaw stosowanych aplikacji. Coroczna wymiana licencji umożliwia zmianę aplikacji technologicznych w celu optymalizacji pracy w nadchodzącym roku.

 Licencje na oprogramowanie mogą być wymieniane w celu:

  • sprostania zmieniającym się wymaganiom rynkowym,
  • zastąpienia niewykorzystywanych licencji,
  • aktualizacji i adaptacji najnowszych technologii.

Możliwość taka pojawia się corocznie w każdą z rocznic podpisania umowy SELECT. Dodatkową korzyścią jest to, że przypisana oprogramowaniu wartość odpowiada aktualnej cenie katalogowej, a nie cenie zakupu z przeszłości.

Gdybyście Państwo otrzymali z powrotem pieniądze zainwestowane w technologię firmy Bentley to, w jaki sposób zostałyby one ponownie zainwestowane?

  • Czy kupilibyście Państwo ponownie te same programy?
  • Czy kupilibyście Państwo nowszą technologię dostępną na rynku?
  • Czy skonsolidowalibyście Państwo niewykorzystane licencje z tymi, które lepiej odpowiadają potrzebom rynku?

Wraz z coroczną wymianą licencji decyzja należy do Ciebie.